Nowe podmioty w izbie chemicznej

Nowe podmioty w izbie chemicznej
W pierwszych dniach lipca do grona podmiotów skupionych w Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego dołączyła katowicka spółka Sped Trans Polska Sp. z o.o. oraz Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie. Liczba firm i instytucji stowarzyszonych w Izbie sięgnęła tym samym 91.

Firma Sped Trans Polska to działająca od blisko dwudziestu lat spółka spedycyjna, oferująca kompleksowe rozwiązania w zakresie transportu towarowego. Zakres terytorialny działalności spółki obejmuje zarówno obszar Polski, jak i Europy, Rosji i Bliskiego Wschodu. Firma organizuje transporty kolejowe (pojedyncze wagony, grupy wagonów oraz składy całopociągowe), obsługuje spedycję przesyłek w wagonach szerokotorowych przewożonych Linią Hutniczą Szerokotorową (LHS). W skład spółki wchodzi operator kolejowy – Prva Slovenska Zeleznicna a.s., posiadający europejską licencję na przewozy po Czechach, Słowacji i Węgrzech.

Sped Trans Polska posiada ponad tysiąc wagonów kolejowych rodzaju E, F, R, S oraz U, a także organizuje transporty całopojazdowe – 1,5 t, 3,5 t, 6 t, 24 t, doładunki, milkruns, ekspres. Realizuje przewozy ładunków chłodniczych, ponadgabarytowych, materiałów niebezpiecznych ADR i RID itp.

Ponadto spółka organizuje przewozy materiałów pod Dunajem i na terenie Niemiec, zapewnia kompletny serwis od zamówienia barek, przeładunku, ważenia, dokumentację, magazynowanie czy odprawę celną.

W zakresie transportu morskiego Sped Trans organizuje przewozy towarów na terenie całego świata, zapewniając kompletny serwis od zabukowania statku po magazynowanie, przeładunek, ważenie, wypełnianie konosamentów, odprawy celne itp.

Drugi nowo przyjęty członek PIPCh, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej (IChTJ), powstał w 1983 roku w wyniku wydzielenia istniejącego od 1955 roku oddziału Instytutu Badań Jądrowych, zlokalizowanego w Warszawie na Żeraniu.

IChTJ prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe w zakresie radiochemii, chemii jądrowej, chemii radiacyjnej i jądrowej inżynierii chemicznej, radiobiologii. Ma szereg osiągnięć technologicznych, takich jak opracowanie oraz wdrożenie w kraju i za granicą radiacyjnych technologii sterylizacji i utrwalania żywności, modyfikacji polimerów i półprzewodników oraz instalacji stosujących technologie radiacyjne w ochronie środowiska.

Instytut posiada pięć akceleratorów elektronów o energiach od 2 do 10 MeV oraz mocy od 10 do 20 kW. W 2010 roku IChTJ, jako jeden z około dwudziestu instytutów w świecie, uzyskał status Collaborating Centre in Radiation Technology and Industrial Dosimetry nadany przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej (MAEA). Dwa instytutowe laboratoria: Laboratorium Pomiarów Dawek Technologicznych i Samodzielne Laboratorium Identyfikacji Napromieniowania Żywności są laboratoriami akredytowanymi przez Polskie Centrum Akredytacji. To drugie jest również laboratorium referencyjnym Ministerstwa Zdrowia w zakresie jakościowego badania obecności napromieniowanych składników w żywności.