Nowe poliolefiny w ofercie Basell Orlen Polyolefins

Nowe poliolefiny w ofercie Basell Orlen Polyolefins
Firma Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż wprowadziła do swojej oferty z początkiem roku nowe, specjalistyczne gatunki poliolefin pod nazwą Adsyl, Adflex oraz Polibuten-1. Tworzywa te są wytwarzane w fabrykach należących do Grupy LyondellBasell.

Pierwsza z nowości, czyli poliolefiny Adsyl zapewniają doskonałą zgrzewalność foliom wytwarzanym przy zastosowaniu różnego rodzaju technologii produkcji, np. w technologii wytwarzania folii orientowanych dwuosiowo (BOPP), folii rękawowych z podwójnym balonem, folii wylewanych typu cast oraz w procesie produkcji typowej folii rękawowej. Wszystkie dostępne gatunki Adsyl są stosowane przede wszystkim w warstwach zgrzewalnych folii o strukturze wielowarstwowej, a dodatkowo mogą być też używane w foliach wielowarstwowych do powlekania.

Gatunki Adsyl zapewniają uzyskanie pełnej funkcjonalności wytwarzanych folii w zakresie temperatury początku zgrzewu (SIT) od 115 st. C nawet do 70 st. C. Charakteryzuje je także wysoka wytrzymałość zgrzewu na gorąco (tzw. hot-tack), możliwość uzyskania wysokiej jakości zgrzewu w przypadku zanieczyszczeń, wysoka temperatura topnienia, możliwość stosowania na liniach o bardzo dużej wydajności i wysokiej produktywności, doskonałe właściwości optyczne, szeroki zakres temperatur przetwórstwa. W przypadku zastosowań na folie metalizowane gatunki Adsyl również zapewniają lepsze właściwości barierowe w stosunku do gazu i szybkie obkurczanie w niskich temperaturach.

Basell Orlen Polyolefins


Główne zastosowania gatunków Adsyl to folie wielowarstwowe do żywności, folie papierosowe, folie przemysłowe (metalizowane, nieprzezroczyste i transparentne), folie na opakowania dla medycyny, folie do obkurczania oraz folie do laminacji.
Kolejna z nowości to gatunki Adflex, które jako materiały podstawowe lub modyfikatory właściwości, mogą być wykorzystywane w szerszym zakresie zastosowań, obejmujących nie tylko opakowania foliowe, ale również artykuły konsumenckie.

Gatunki Adflex wykazują takie właściwości jak wysoka elastyczność, miękkość w dotyku, doskonała odporność termiczna w szerokim zakresie temperatur, wytrzymałość mechaniczna w niskich temperaturach, kompatybilność z różnymi typami poliolefin, doskonałe właściwości mechaniczne (wysoka odporność na przebicie, rozdarcie) oraz udarność.

Tworzywa z grupy Adflex mogą być przetwarzane z wykorzystaniem wszystkich technik wytłaczania stosowanych do produkcji folii, włączając również kalandrowanie i powlekanie, a oprócz tego nadają się do wytłaczania profilów, wtrysku i wytłaczania z rozdmuchem.

Basell Orlen Polyolefins


Ostatnia z nowości Basell Orlen Polyolefins to tworzywa polibuten-1. W przypadku zastosowań foliowych polibuten-1 zdobywa coraz szersze zastosowanie przede wszystkim do wytwarzania opakowań foliowych z efektem łatwego otwierania lub jako modyfikator właściwości folii.

Podobnie, jak w przypadku tworzyw z grupy Adsyl, użycie polibutenu-1 pozwala obniżyć temperaturę początku zgrzewania. Ten typ tworzywa odznacza się również doskonałą kompatybilnością z innymi gatunkami polipropylenu. Ze względu na właściwości użytkowe, a szczególnie dobrą odporność na pełzanie, wysoką elastyczność w szerokim zakresie temperatur oraz doskonałą odporność chemiczną, gatunki polibutenu-1 są stosowane już od wielu lat do wytwarzania rur, np. do ogrzewania podłogowego.

Czytaj więcej: Poliolefiny 74