Nowe twarze w Radzie Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego

Nowe twarze w Radzie Polskiej… Podczas posiedzenia Rady Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego w dn. 9 września uzupełniono jej skład oraz wybrano przewodniczącego. Na czele Rady stać będzie Mariusz Bober, prezes Grupy Azoty, zaś wiceprzewodniczącym został Zbigniew Gagat, wiceprezes zarządu Grupy Azoty Zakładów Azotowych Puławy SA.

Tym samym uzupełniony został skład Prezydium Rady, w którego skład wchodzą obecnie przedstawiciele pięciu podmiotów członkowskich PIPCh - oprócz nowo wybranych członków funkcję wiceprzewodniczących Prezydium Rady pełnią także: Piotr Chełmiński (wiceprezes PKN Orlen SA), Ewa Anna Wołynkiewicz (Brenntag Polska Sp. z o.o.) oraz Zbigniew Warmuz (Wiceprezes Synthos SA).

Oprócz wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego uzupełniono również skład Rady. Weszli do niej: Mateusz Gramza (prezes zarządu Grupy Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn SA), dr Mateusz Aleksander Bonca (wiceprezes zarządu Grupy Lotos SA), Maciej Kropidłowski (dyrektor w PKN Orlen SA) oraz Tomasz Laudy (prezes zarządu Qumak SA).

Pracami Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego kieruje jednoosobowy zarząd. Funkcję prezesa zarządu pełni dr inż. Tomasz Zieliński.

Czytaj więcej: