Nowi członkowie Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego

Nowi członkowie Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego
Zarząd Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego poinformował w ubiegłym tygodniu, iż do grona podmiotów stowarzyszonych w Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego dołączyły: Alwernia SA, Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA oraz Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych.

Spółka Alwernia jest liczącą się firmą chemiczną na krajowym i zagranicznym rynku. Działalność produkcyjna przedsiębiorstwa obejmuje takie wyroby, jak środki piorące, materiały garbarskie, substancje używane w przemyśle spożywczym, mięsnym, produkcji farb i lakierów, hodowli zwierząt, ogrodnictwie i rolnictwie. W ostatnich latach spółka wprowadziła nowe produkty, jak np. kwas fosforowy termiczny, garbnik chromowy o standardowej zasadowości, bezwodnik kwasu chromowego, zielony tlenek chromu, sole fosforowe i mieszanki fosforowe jakości spożywczej. Do najnowszych osiągnięć spółki należy wprowadzenie na rynek behalogenowych uniepalniaczy pod marką Ecoret.

Przedmiotem działania łódzkiego Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz przystosowywanie ich wyników do wdrażania w praktyce w zakresie przetwarzania, modyfikacji i zastosowania biopolimerów, technik i technologii wytwarzania, przetwarzania i zastosowania włókien chemicznych i innych materiałów polimerowych oraz produktów pokrewnych, a także technik i technologii związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem i oceną jakościową wyrobów przemysłu celulozowo-papierniczego i branż pokrewnych.

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA jest podmiotem zarządzającym dwoma portami o podstawowym znaczeniu dla polskiej gospodarki: portem w Szczecinie i portem w Świnoujściu. Zakresem swej działalności spółka objęła administrowanie portem, nie wchodząc w sferę działalności eksploatacyjnej na terenach portowych, których jest gospodarzem, jak również znajdujących się tam obiektów infrastruktury.


Czytaj więcej: Branża chemiczna 438