Nowy członek Zarządu oraz Dyrektor Finansowy BOP

Nowy członek Zarządu oraz…
W dniu 14 marca 2005, Robert Bednarski został mianowany nowym Dyrektorem Finansowym oraz członkiem Zarządu Basell Orlen Polyolefins Sp z o.o. (BOP).

Poprzedniczka Roberta Bednarskiego, Małgorzata Wiśnicka-Hińcza przestała pełnić obowiązki Dyrektora Finansowego BOP oraz zasiadać w Zarządzie spółki w dniu 28 lutego 2005 roku w wyniku porozumienia stron pomiędzy nią a BOP.

Robert Bednarski był zaangażowany ze strony PKN ORLEN w powstanie BOP i organizację finansowania realizowanych przez BOP inwestycji. Robert Bednarski pełni równolegle funkcję Dyrektora Biura Zarządzania Finansami PKN ORLEN.

# # #
Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. wprowadza wysokie standardy w przemyśle i przetwórstwie tworzyw sztucznych w Polsce poprzez dwie nowobudowane fabryki w Płocku. BOP jest spółką joint venture, utworzoną przez Basell Europe Holdings B.V. i PKN ORLEN S.A., w której każdy z partnerów ma 50% udziałów. Spółka buduje w Płocku dwie największe na świecie bliźniacze instalacje do produkcji polipropylenu i polietylenu, których uruchomienie przewidziane jest na trzeci kwartał 2005 roku. Basell jest producentem i dystrybutorem polipropylenu, polietylenu i zaawansowanych produktów poliolefinowych. Stale udoskonala technologie produkcji. Jest liderem w ich opracowywaniu i rozwijaniu. PKN ORLEN S.A. to jeden z liderów przemysłu naftowego w Europie Centralnej, największy polski producent wyrobów petrochemicznych, przetwórca ropy naftowej oraz dystrybutor światowej klasy paliw i produktów ropopochodnych.

Czytaj więcej: Ludzie i firmy 449