Nowy członek zarządu Basell Orlen Polyolefins

Nowy członek zarządu Basell…
1 listopada stanowisko członka zarządu i dyrektora ds. produkcji w spółce Basell Orlen Polyolefins obejmie Piotr Żehaluk. Do pełnienia funkcji, którą do końca października sprawuje Jerzy Nowaliński, Żehaluk został powołany przez PKN Orlen, posiadający w BOP połowę udziałów. W oficjalnym komunikacie spółka nie podała przyczyn zmiany w składzie zarządu.

Piotr Żehaluk jest menedżerem z wieloletnim doświadczeniem w obszarze produkcji i łańcucha dostaw, zarówno w polskich, jak i międzynarodowych firmach. Ostatnio był członkiem zarządu Avon Operations Polska Sp. z o.o. Wcześniej zajmował kierownicze stanowiska w Kingspan Insulation Sp. z o.o. oraz Opoczno SA.

Żehaluk ukończył studia na kierunku technologia chemiczna w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz podyplomowe studia Zarządzania Firmą w Wyższej Szkole Biznesu - National Loius University w Nowym Sączu. Posiada również dyplom Executive MBA Nottingham Trent University i Wielkopolskiej Szkoły Biznesu w Poznaniu.

W zarządzie BOP Piotr Żehaluk zasiadać będzie wraz Thomasem Srnką (prezesem), Päivi Heleną Huovinen (członkiem zarządu i dyrektorem sprzedaży) oraz Jackiem Podgórskim (członkiem zarządu i dyrektorem finansowym).