Nowy gatunek polipropylenu w ofercie BOPS

Nowy gatunek polipropylenu w ofercie BOPS
Spółka Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż prezentuje najnowszy gatunek polipropylenu Moplen RP7590, który jest przeznaczony do produkcji wyrobów cienkościennych metodą wtrysku. Jest on wytwarzany w Europie Zachodniej przez LyondellBasell.

Atrakcyjny i estetyczny wygląd jest warunkiem niezbędnym w wielu zastosowaniach konsumenckich. Wymóg ten dotyczy również pojemników cienkościennych i artykułów użytkowych gospodarstwa domowego. Na przykład pojemniki cienkościenne przeznaczone są m.in. do długoterminowego przechowywania produktów, które jednocześnie często muszą być identyfikowalne z zewnątrz, bez
konieczności otwierania opakowania. Oznacza to, że polimer użyty do produkcji takiego opakowania musi charakteryzować się optymalną równowagą takich właściwości jak: przezroczystość, udarność i dobra płynność tworzywa w stanie stopionym, która korzystnie wpływa na proces przetwórczy.

To między innymi z tych powodów LyondellBasell opracował nowy gatunek kopolimeru randomicznego Moplen RP7590, który oferuje nowe możliwości w zastosowaniach wytwarzanych metodą wtrysku. Gatunek ten jest dostępny z pakietem dodatków zawierających efektywny środek klaryfikujący najnowszej
generacji i antystatyk.

Jak podkreśla producent, do głównych zalet stosowania gatunku Moplen RP7590 należy doskonała kombinacja udarności i właściwości estetycznych, niskie temperatury przetwórstwa oraz możliwość zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i zwiększenia produktywności poprzez skrócenie czasu cyklu.

Moplen RP7590


Czytaj więcej: Polipropylen (PP) 161