Nowy polipropylen do wytłaczania z rozdmuchem

Nowy polipropylen do wytłaczania z rozdmuchem
Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. (BOPS) oferuje na rynku polskim nowy gatunek polipropylenu statystycznego (PP random). Gatunek ten posiada lepsze właściwości optyczne i użytkowe w porównaniu do tradycyjnych gatunków PP random do wytłaczania z rozdmuchem, dostępnych na rynku. Nowy gatunek dostępny pod handlową nazwą Moplen RP2531 jest produkowany w fabryce Grupy LyondellBasell.

Moplen RP2531 to kopolimer statystyczny produkowany na katalizatorze Zieglera-Natty, który zawiera efektywny środek nukleujący i przeznaczony jest do wytłaczania, a przede wszystkim do produkcji butelek (jedno-lub wielowarstwowych) do zastosowań konsumenckich i przemysłowych wytwarzanych metodą wytłaczania z rozdmuchem. Nowy gatunek może być również stosowany do wytwarzania płyt i grubych folii do termoformowania.

Nowy gatunek RP2531, we wspomnianych powyżej zastosowaniach zapewnia bardzo dobre właściwości optyczne – dobrą przejrzystość, wysoki połysk oraz niższy wskaźnik zażółcenia. Z tego powodu, wytwarzane detale uzyskują lepszy, bardziej atrakcyjny, świeży i nowy wygląd.

Zastosowany pakiet dodatków, zwłaszcza efektywny środek nukleujący, może korzystnie wpłynąć na obniżenie temperatury przetwórstwa RP2531 w porównaniu do standardowych gatunków PP random do wytłaczania z rozdmuchem. Oznacza to dla przetwórcy mniejsze zużycie energii elektrycznej i skrócenie czasu chłodzenia z jednej strony, a z drugiej podwyższenie wydajności i skrócenie czasu cyklu.

Czytaj więcej: Polipropylen (PP) 161