Nowy prezes BASF

Nowy prezes BASF
Koncern BASF ma nowego prezesa. Został nim dr Kurt Bock.

31 maja 2010 roku Rada Nadzorcza BASF SE mianowała Kurta Bocka na następcę dr Jürgena Hambrechta jako Prezesa Zarządu BASF. Dr Martin Brudermüller został wiceprezesem zarządu. Obie nominacje wchodzą w życie z chwilą zakończenia walnego zgromadzenia w dniu 6 maja 2011 r.

Kurt Bock urodził się w 1958 w Rahden w Westfalii i od 1977 r. do 1982 r. studiował ekonomikę przedsiębiorstwa na uniwersytetach w Münster i Kolonii oraz Pennsylvania State University w Stanach Zjednoczonych. Po trzyletniej działalności w charakterze pracownika naukowego uzyskał stopień doktora nauk państwowych ekonomicznych na Uniwersytecie w Bonn.

 dr Kurt Bock, nowy prezes BASF
brak
 

Chemikalia, środki uszlachetniające, tworzywa sztuczne, poliuretany

Polska