Nowy rekord recyklingu puszek

Nowy rekord recyklingu puszek
Z danych opublikowanych przez stowarzyszenie European Aluminium wynika, iż w 2013 r. poziom recyklingu aluminiowych puszek na napoje w krajach UE, Szwajcarii, Norwegii i Islandii wzrósł o 1,8 proc., osiągając rekordowy poziom 71,3 proc. Zdaniem przedstawicieli organizacji wynik ten pozwala spodziewać się, iż w 2020 roku osiągnięty zostanie dobrowolny cel wzrostu recyklingu do poziomu 80 proc.

Od wprowadzenia pierwszych puszek aluminiowych przed 50 laty, stały się one integralną częścią systemu gospodarki o obiegu zamkniętym. Aluminiowe puszki można przerabiać w nieskończoność bez utraty właściwości materiału. Dzięki temu stanowią doskonałe rozwiązanie w zakresie pakowania w kontekście unijnych celów recyklingu wyznaczonych na lata 2025 i 2030.

Maarten Labberton ze stowarzyszenia European Aluminium podkreśla potrzebę bardziej efektywnej zbiórki, sortowania i recyklingu w krajach o mniej rozwiniętej infrastrukturze.

- Te kraje członkowskie mogą czerpać z najlepszych doświadczeń bardziej zaawansowanych państw oraz modyfikować je do swoich potrzeb - mówi Labberton. - Państwa powinny poprawić dotychczasowy schemat odpowiedzialności producenta i zmierzać w kierunku nowoczesnych metod zbiórki odpadów aluminiowych puszek.

Jedną z inicjatyw European Aluminium mających na celu zmniejszenie problemu wyrzucanych puszek jest program Every Can Counts, w którym przedmiotem uwagi są puszki "poza domem" - służące jako opakowania napojów spożywanych w pracy, podczas festiwali czy innych wydarzeń plenerowych. W 2015 roku do programu dołączyła Hiszpania i Serbia, a koordynatorzy spodziewają się coraz większego zainteresowania inicjatywą.

Na całym kontynencie europejskim (z uwzględnieniem krajów Europy Wschodniej, Rosji i Turcji) poddano recyklingowi 28 mld puszek, co oznacza, iż do gospodarki wróciło 400 tys. ton aluminium. Recykling aluminium pozwala na 95-procentową oszczędność energii i gazów cieplarnianych uwalnianych podczas produkcji z wykorzystanie aluminium pierwotnego. W ten sposób recykling aluminiowych puszek pozwala uniknąć emisji 3,2 mln ton gazów cieplarnianych, co odpowiada rocznej emisji w takich miastach jak Bilbao, Cardiff, Lublin czy Nicea.