Nowy typ poliamidu dla zastosowań motoryzacyjnych

Dzięki stabilizacji poliamid Endure zachowuje wysoką wytrzymałość w testach zmęczenia materiału w temperaturze 220 st. C, nawet po 3000 godzin, podczas gdy w przypadku PA 66/6, a nawet mocniejszych tworzyw termoplastycznych takich jak PPA, znaczne spadki wytrzymałości pojawiają się po stosunkowo krótkim czasie.
Oprócz odporności na starzenie przy projektowaniu części decydującą rolę odgrywają właściwości materiału w temperaturze ciągłej pracy. Szczególnie ważne są wartości określające twardość i wytrzymałość. Jeśli są one wystarczająco wysokie, można zredukować grubość ścianek bez szkody dla wytrzymałości całej części. Endure również pod tym względem prezentuje się niezwykle atrakcyjnie. Jego punkt krytyczny w temperaturze 200 st. C leży znacznie wyżej niż w produktach porównywalnych.

Ważnym kryterium dla projektantów, poza wydajnością, są koszty części. W dużej mierze decyduje tutaj podatność materiału na przetwarzanie. Nowe tworzywo zapewnia bezproblemowe przetwarzanie i większe możliwości w tym zakresie niż inne wysokowydajne tworzywa sztuczne.

Wynikiem tendencji do większej efektywności energetycznej samochodów jest nieustanny wzrost temperatury komory silnika. Na przykład producenci samochodów starają się dzisiaj poprawić wydajność energetyczną przez m.in. turbodoładowanie.
Turbodoładowanie, czyli zwiększenie wlotu powietrza, pozwala na przesunięcie wydajności silnika do punktu pracy silnika charakteryzującego się lepszym zużyciem paliwa. Wymaga to stosowania turbosprężarek, które generują wyższe ciśnienie i temperaturę w komorze silnika, szczególnie w przewodzie powietrza doładowującego. Na przykład w turbodoładowanych silnika diesla temperatura w rejonie pomiędzy turbosprężarką i intercoolerem zwykle sięga 200 st. C, a momentami może nawet skoczyć do 230 st. C.

Jednocześnie producenci samochodów, żeby ograniczyć ciężar, chcieliby jak najniższym kosztem zastąpić metal tworzywem sztucznym. Do tej pory nie było akceptowalnych alternatyw pod względem kosztów wobec znacznie droższych w tym zakresie temperatur wysokowydajnych żywic. Endure, charakteryzujący się wyjątkowo dobrym zachowaniem, jeśli chodzi o starzenie pod wpływem gorąca i podatność na przetwarzanie, wypełnia tę lukę i znacząco zwiększy ilość tworzyw sztucznych stosowanych w systemach doprowadzania powietrza doładowującego silników diesla. Możliwe zastosowania obejmują wszystkie części układu doprowadzania powietrza doładowującego, a więc pokrywę intercoolera, rezonatory, przewody powietrza doładowującego i zawory dławikowe, a także komponenty po nieco chłodniejszej stronie turbosprężarki.

Kolektory dolotowe ze zintegrowanymi, chłodzonymi wodą intercoolerami mogą stać się w przyszłości następnym dodatkowym zastosowaniem tego nowego materiału. Wysokie temperatury związane z tymi specjalnymi kolektorami dolotowymi ograniczają możliwości stosowania klasycznych materiałów (PA 6) w kolektorze dolotowym.


brak
 

Chemikalia, środki uszlachetniające, tworzywa sztuczne, poliuretany

Polska