Nowy wypełniacz mineralny od WW Ekochem

Nowy wypełniacz mineralny…

Wypełniacze mineralne to ciała stałe, często substancje nieorganiczne, o różnym uziarnieniu i gęstości nasypowej, a także rodzaju preparacji powierzchniowej, które są szeroko stosowane w przetwórstwie tworzyw sztucznych. Dodatek wypełniaczy wiąże się z szeregiem korzyści: obniżeniem kosztów produkcji, uzyskaniem większej stabilności wymiarowej oraz redukcją skurczu przetwórczego, a także modyfikacją właściwości mechanicznych czy istotnym zmniejszeniem śladu węglowego. Do najczęściej wykorzystywanych wypełniaczy należą: naturalny węglan wapnia, strącany węgla wapnia, siarczany baru, siarczan sodu, sadza oraz talk. Według analiz Ceresany w 2024 roku światowe zapotrzebowanie na węglan wapnia, kaolin, talk i inne wypełniacze wyniesie 75 milionów ton.

Przy odpowiedniej modyfikacji polimeru wypełniaczem mineralnym i dodatkach modyfikujących możliwe jest otrzymanie tworzyw sztucznych o polepszonych właściwościach mechanicznych, ekonomicznych lub ekologicznych wytworzonych kompozytów.

Najbardziej negatywną stroną zastosowania typowych wypełniaczy mineralnych jest ich znaczący wpływ na transparentność oraz połysk granulatu z tworzywa sztucznego, a następnie wytworzonego z niego detalu. Ma to duży wpływ na ilość możliwych zastosowań zmodyfikowanych w ten sposób tworzyw. Producenci opakowań, folii, profili itd. poszukują wypełniaczy, które nie wpłyną na właściwości optyczne ich produktów.

Firma WW Ekochem opracowała produkt Eko-Filler N, który jest wysoko stężonym koncentratem bezbarwnego mineralnego wypełniacza w matrycy polimerowej. Eko-Filler N jest nietoksyczny, stabilny chemicznie oraz może poprawić właściwości fizyczne i mechaniczne uzyskanych materiałów, nie wpływając negatywnie na ich przejrzystości. Charakteryzuje się wysokim stopniem rozdrobnienia, oraz bardzo dobrą dyspersją, dzięki czemu przy zastosowaniu w 30% nie wpływa na transparentność gotowego wyrobu natomiast redukuje koszty surowcowe i produkcyjne. Zastosowane substancje nieorganiczne w Eko-Filer N pełnią również funkcję rozjaśniacza optycznego.

Eko-Filler N może być także wykorzystany jako transparentny wypełniacz w elastomerach termoplastycznych i jest również kompatybilny z polietylenem (LLDPE, LDPE, HDPE) oraz kopolimerami etylenu (np. EVA, EBA) czy polipropylenem.

eko-filler-n
Absorber wilgoci, granulaty i regranulaty
  Bydgoski Klaster Przemysłowy Dolina Narzędziowa

Absorber wilgoci, granulaty i regranulaty TPE, przemiały, wytłaczarki, butelczarki, ślimaki, urządzenia peryferyjne,

Polska, 87-123 Dobrzejewice, Akacjowa 1, Głogowo

Reportaże

Forum