O gospodarce odpadami w Ministerstwie Środowiska

O gospodarce odpadami w Ministerstwie… W dn. 14 kwietnia w Ministerstwie Środowiska odbyło się spotkanie poświęcone nowelizacji dyrektyw w zakresie gospodarki odpadami. Tematem rozmów były zagadnienia związane z projektowanymi zmianami prawa unijnego w zakresie gospodarki odpadami w kontekście gospodarki cyrkularnej.

Ministerstwo Środowiska reprezentował podczas spotkania Sławomir Mazurek, podsekretarz stanu, Małgorzata Szymborska, dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami oraz Beata Kłopotek, radca Ministra. W rozmowach wzięli udział reprezentanci organizacji przedsiębiorców, między innymi przedstawiciele Stowarzyszenia "Polski Recykling" - Edyta Kwapich-Lenik (członek zwyczajny) oraz Mateusz Sówka (członek zarządu).

Było to kolejne spotkanie organizowane przez Ministerstwo Środowiska w związku z pracami prowadzonymi na poziomie unijnym, które dotyczą nowelizacji dyrektyw w zakresie gospodarki odpadami w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym. Uczestnicy spotkania poruszyli kwestie dotyczące produktów ubocznych, utraty statusu odpadów i zapobiegania powstawaniu odpadów.

Pierwsze spotkanie odbyło się w marcu br. i było poświęcone m.in. wysokości celów dotyczących poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych oraz opakowaniowych wraz z metodyką ich obliczania. Rozmawiano także o wymaganiach w zakresie rozszerzonej odpowiedzialności producenta, a także o celach w zakresie składowania odpadów komunalnych.

Kolejne rozmowy planowane są 23 maja 2016 r. Ich tematem będzie rozszerzona odpowiedzialność producenta.