ORC i Sidel wprowadzają nowe formaty butelek PET

ORC i Sidel wprowadzają nowe…

Firma Oman Refreshment Company (ORC) wprowadziła trzy nowe formaty butelek PET, aby skutecznie stawić czoła zmianom związanym z popytem konsumentów. Dzięki doskonałej pracy zespołowej oraz elastyczności, zaufany producent OEM - firma Sidel - przeprowadziła przebudowę linii w niezwykle krótkim czasie.

Spółka ORC, która powstała w 1974 roku i obecnie zatrudnia przeszło 900 osób, jest jednym z pionierów i liderów sektora produkcyjnego w Omanie. Jako franczyzobiorca PepsiCo International z siedzibą w mieście Al Ghubra, firma działa w różnych sektorach żywności, wytwarzając produkty spożywcze - Lays, Cheetos, Quaker Oats, a także produkując napoje - Pepsi, Topfruit, Aquafina Water. Całkowite możliwości produkcyjne firmy wynoszą około 500 milionów litrów napojów rocznie. Co więcej, omański producent nieustannie dba o zwiększanie swoich możliwości produkcyjnych i rozwój sieci dystrybucji, by zaspokajać rosnący popyt na wytwarzane przez siebie produkty oraz odpowiadać na zróżnicowane preferencje konsumentów.

Rynek bezalkoholowych napojów gazowanych w Omanie jest silnie skonsolidowany przez międzynarodowe koncerny, wśród których prym wiedzie PepsiCo - gigant, którego wolumen i wartość sprzedaży w 2018 roku wyniosły odpowiednio 84,7% i 84%. Pomimo tego, że Oman jest znany z popularności napojów z tego segmentu, zmiany stylu życia oraz wprowadzenie podatku akcyzowego od napojów gazowanych w wysokości 50% zmniejszyły popyt. Aby utrzymać swój udział w rynku i dostosować swoją ofertę do zdrowszych nawyków konsumentów, spółka ORC zwróciła się do firmy Sidel w celu wspólnej realizacji projektu, polegającego na wprowadzeniu na rynek trzech nowych formatów butelek PET o pojemności 0,25, 1 i 1,5 litra.

Błyskawiczna realizacja dzięki planowaniu i sprawnej współpracy

ORC eksploatuje linię Sidel Matrix Combi12 od 2015 roku. Nowy projekt firmy Sidel dotyczył przystosowania jej do obsługi nowych formatów. Zamówienie zostało złożone w czerwcu 2019, zapoczątkowując 14-tygodniowy okres realizacji, który miał zagwarantować możliwość wprowadzenia na rynek nowych produktów w założonym terminie. Pojawiły się jednak pewne obawy dotyczące możliwego opóźnienia części w związku z przerwą wakacyjną w sierpniu. Kluczem do sukcesu było zatem sprawne planowanie, które umożliwiło bezproblemową realizację projektu.

Jako dostawca kompleksowych rozwiązań, firma Sidel osiągnęła zakładane cele wykorzystując swoje doświadczenie w zakresie produkcji i ściśle współpracując z dostawcami. We wszystkich etapach projektu, począwszy od wysyłki, aż po jego realizację, uczestniczyło blisko 15 ekspertów firmy Sidel. Co więcej, aby zagwarantować bezproblemowe działanie, zespół włoskiego dostawcy zbadał i zmierzył wydajność linii przed wykonaniem instalacji w zakładzie. Przeprowadzone konsultacje przełożyły się na wprowadzenie pewnych zmian, natomiast dzięki optymalnej logistyce oraz wsparciu zewnętrznych dostawców urządzeń prace postępowały w błyskawicznym tempie. Także zespół spółki ORC odegrał kluczową rolę, zapewniając pełne wsparcie wewnętrzne zespołów zajmujących się konserwacją i magazynowaniem, w wyniku czego wszystkie prace i elementy składowe projektu przebiegły zgodnie z planem. Pomimo niezwykle krótkiego czasu na realizację wdrożenia, dzięki pracy zespołowej i skutecznej koordynacji partnerów oraz przedstawicieli klienta prace zakończyły się w terminie.

- Głównym wyzwaniem dla firmy Sidel była realizacja projektu zgodnie z bardzo napiętym harmonogramem. W związku z tym włoski producent podjął szybkie działania związane z produkcją potrzebnych zestawów adaptacyjnych, a następnie wysłał je w najszybszy możliwy sposób. Montaż rozwiązania, testy oraz uruchomienie linii stanowią zwykle najtrudniejszy i najbardziej wymagający etap tego rodzaju projektów - na szczęście i tu firma stanęła na wysokości zadania, wysyłając do nas swój najlepszy zespół - mówi Youssef Ezzikhe, dyrektor generalny spółki ORC.

Doskonałe relacje z klientem dzięki elastyczności i doskonałej obsłudze

Elastyczne podejście do realizacji projektu wraz z nieustannym wsparciem ze strony działu produktowego w celu skrócenia czasu oczekiwania na zamówione produkty stanowiły kluczowe elementy tego doskonale zaplanowanego i zrealizowanego projektu. Firma Sidel zakończyła realizację projektu przebudowy linii pod koniec sierpnia 2019 roku, co pozwoliło spółce ORC zaspokoić potrzeby rynku. Wprowadzone zmiany pozwoliły również na zwiększenie prędkości napełniania każdego formatu: do 24 000 butelek na godzinę dla formatu 0,25 litra, 22 500 butelek na godzinę dla formatu 1 litra oraz 22 000 butelek na godzinę w przypadku formatu 1,5 litra. Projekt został zrealizowany w rekordowym czasie, a nowe rozmiary opakowań zostały z sukcesem wprowadzone na rynek - między innymi dzięki wysokiej wydajności linii produkcyjnej. - Nie mogę nie docenić elastyczności oraz proaktywnego podejścia firmy Sidel - mówi Youssef Ezzikhe.

- Dzięki doskonałej historii współpracy i wsparcia ze strony firmy Sidel, spółka ORC mogła bezpiecznie wybrać nasze usługi w zakresie przezbrojenia linii. To dowód na to, że klienci darzą nas pełnym zaufaniem, a nasza wyjątkowa obsługa jest kluczem do ich lojalności - twierdzi Samuel Gobbe, wiceprezes ds. usług na region Bliskiego Wschodu i Afryki w firmie Sidel.

Reportaże

Forum