Obligacje Ciechu nie będą odkupione przed czasem

Obligacje Ciechu nie będą odkupione przed czasem
Zarząd Ciechu poinformował, że posiadacze obligacji zagranicznych spółki denominowanych w euro nie wyrazili chęci ich wcześniejszego odkupu. Taką ofertę spółka złożyła 9 lipca w związku z nabyciem większościowego pakietu akcji Ciechu przez KI Chemistry. Oferta zakładała odkup wszystkich obligacji zagranicznych za cenę jednostkową wynoszącą 101 proc. wartości nominalnej, tj. 101 tys. euro, powiększoną dodatkowo o narosłe, lecz niezapłacone odsetki. Oferta odkupu była wiążąca do 5 sierpnia.

Ciech pod koniec 2012 roku wyemitował euroobligacje za 245 mln euro z terminem zapadalności wyznaczonym na 2019 rok. Wpływy z tytułu sprzedaży papierów zostały przeznaczone na refinansowanie zadłużenia grupy.

Czytaj więcej: Rynek 828

brak
 

Soda kalcynowana, sól, nawozy fosforowe, środki ochrony roślin, żywice epoksydowe, pianki i surowce do produkcji pianek i inne produkty chemiczne

Polska