Odpady tworzyw sztucznych nie do zaakceptowania w wodzie

Odpady tworzyw sztucznych…
54 organizacje z całego świata podpisały do tej pory dokument o nazwie "Wspólna Deklaracja w sprawie rozwiązania problemu zaśmiecenia środowiska morskiego”.

Stowarzyszenie PlasticsEurope przyznaje, że branża tworzyw sztucznych twardo stoi na stanowisku, iż tworzywowe śmieci są nie do zaakceptowania w środowisku naturalnym.

- Mając świadomość, że przyczyny zanieczyszczenia środowiska morskiego są bardzo złożone oraz że problem nie może zostać rozwiązany samodzielnie przez jedną tylko zainteresowaną grupę, europejski przemysł tworzyw sztucznych jest zdecydowany prowadzić skoordynowane działania w tej sprawie w skali europejskiej i światowej – mówi Jacques van Rijckevorsel, prezes PlastiscEurope.

Jak na razie „Wspólną Deklaracja w sprawie rozwiązania problemu zaśmiecenia środowiska morskiego”, która powstała w ubiegłym roku w porozumieniu z organizacjami przemysłu tworzyw sztucznych z całego świata, podpisały 54 organizacje.


Zgodnie zsześciopunktową strategią, zawartą w deklaracji, przemysł zamierza współpracować w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego z zainteresowanymi stronami w celu zapobiegania zaśmiecaniu środowiska morskiego. Zamierza także współpracować ze środowiskami naukowymi w celu lepszego poznania i zrozumienia skali, przyczyn powstawania i wpływu zaśmiecenia na środowisko morskie. Ponadto stale zabiega o promocję spójnej i opartej na wiedzy naukowej polityki ustawodawczej w zakresie ochrony środowiska morskiego.

Pozostałe punkty, to promocja najlepszych praktyk w zakresie zagospodarowania odpadów; wzmacnianie zaangażowania w kierunku zwiększenia odzysku odpadów z tworzyw sztucznych poprzez recykling i odzysk energii. Ostatnie zobowiązanie obejmuje należyty nadzór nad transportem i dystrybucją wyrobów przemysłu tworzyw sztucznych - granulatu i półproduktów – wśród swoich klientów i promowanie takich działań wśród innych uczestników łańcucha dostaw.

W tej chwili ocenia się, że ponad 80 proc. zanieczyszczeń w środowisku morskim ma swoje źródło na lądzie, będąc skutkiem nieefektywnej gospodarki odpadowej.

- Tworzywa sztuczne w istotny sposób zwiększają komfort i jakość naszego życia, oszczędzając surowce naturalne i umożliwiając postęp technologiczny i innowacje. Jednocześnie powinny być używane w sposób odpowiedzialny, a odpady z tworzyw powinny być właściwie zagospodarowane - poprzez recykling lub odzysk energii. Poprzez promowanie i wspieranie działań, dzięki którym tworzywa sztuczne nie trafiają na wysypisko lub do naszych mórz, kraje europejskie będą miały duży udział w rozwiązaniu problemu zaśmiecania środowiska morskiego - przyznaje Jacques van Rijckevorsel, prezes PlastiscEurope.