Opakowania oksy-biodegradowalne kontra wielokrotnego użytku

Opakowania oksy-biodegradowalne kontra wielokrotnego użytku
Trwają dyskusje o nowej ustawie opakowaniowej. Firma Ecoplastic Polska rozpoczęła kampanię mającą na celu rozpowszechnienie w Polsce metody oksy-biodegradacji. Z kolei firma GAM zabiega o popularyzację toreb wielokrotnego użytku.

Ecoplastic Polska zainicjował kampanię zachęcająco do oksy-biodegradacji. W ocenie przedstawicieli firmy produkty oksy-biodegradowalne są tańsze oraz bardziej przyjazne dla środowiska niż promowane w ustawie o opakowaniach i odpadach opakowaniowych torby „biodegradowalne”.

Oksy-biodegradacja prowadzi do samoistnego rozkładu tworzyw sztucznych. Dzięki specjalnemu dodatkowi d2w tworzywo degraduję się w wodę, dwutlenek węgla i niewielkie ilości biomasy oraz staje się nieszkodliwe dla środowiska. Proces ten inicjowany jest przez promieniowanie słoneczne, ciepło, ciśnienie i uszkodzenia mechaniczne.

Opakowania oksy-biodegradowalne kontra wielokrotnego użytku

Zaletą tworzyw oksy-biodegradowalnych jest możliwość „zaprogramowania” czasu życia produktu. W zależności od rodzaju i ilości dodatku d2w można zaplanować po jakim czasie torba foliowa zacznie ulegać degradacji. Zdaniem specjalistów z firmy Ecoplastic Polska, całkowity rozkład nastąpić może w ciągu 1 - 3 lat, niezależnie od miejsca, w które trafi foliówka.

Warto wiedzieć, że torby oksy-biodegradowalne są już dostępne w Polsce i są oznaczone symbolem zielonej kropelki. Znaleźć je można w takich sieciach handlowych jak Bomi, Jubilat czy Żabka.

- Coraz więcej sklepów oferuje klientom torby określane mianem biodegradowalnych. Torby te są w rzeczywistości kompostowalne. Oznacza to, że ich rozkład następuje wyłącznie w kompostowniach. Warto zauważyć, że kompostownie nie są zainteresowane przyjmowaniem odpadów innych niż organiczne. Poza tym, siatki biodegradowalne są jako kompost bezużyteczne – przekonują przedstawiciele Ecoplastic Polska. - Jeżeli siatka kompostowalna trafi na wysypisko to nie ulegnie degradacji. Jeżeli znajdzie się w sortowni, to wówczas poddana zostanie recyklingowi razem z innymi opakowaniami, gdyż bardzo trudno jest rozróżnić siatki biodegradowalne od pozostałych foliówek.

W ocenie firmy wniosek jest następujący: jeżeli torba biodegradowalna nie trafi do kompostowni, to szkodzić będzie środowisku w takim samym stopniu jak inne odpady tworzywowe.

Rząd, w ramach ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, planuje wprowadzenie tak zwanej opłaty recyklingowej w wysokości do 40 groszy. Dla konsumentów stanowić będzie to dodatkowy koszt, a dla wytwórców tworzyw sztucznych – spadek popytu na ich produkty i zagrożenie dla branży. Z opłaty zwolnione będą torby biodegradowalne i papierowe. Nie przyniesie to jednak oczekiwanego efektu dla środowiska.


brak
 

Dodatki do produkcji oksybiodegradowalnych (oxobiodegradable) miękkich i półsztywnych tworzyw sztucznych, pro-degradanty, dodatki antybakteryjne, antygrzybiczne, antyalgowe w każdej postaci

Polska