Opakowania - rynek wart 400 mld euro


Wraz z rosnącymi zadaniami stale rozwijał się także przemysł budowy maszyn pakujących. Wartość produkcji tej branży w świecie sięga w przybliżeniu 20 mld € (22 bilionów $). Maszyny pakujące made in Germany utrzymują przy tym czołową pozycję. Niemcy produkują maszyny o wartości ok. 4 mld € i są tym samym, po USA, drugim producentem w świecie. Pod względem wartości co piąta maszyna pakująca używana na całym świecie pochodzi z Niemiec. Prawie 80 % niemieckiej produkcji trafia na eksport. Tym samym Niemcy są światowym mistrzem eksportu maszyn pakujących z 30% udziałem w rynku. Jedynie Włochy z udziałem 26 % mogą się na światowych rynkach zmierzyć z Niemcami. Tak więc niemieccy dostawcy są numerem jeden na 15 spośród 20 najważniejszych rynków eksportowych. Ta dominująca pozycja rynkowa jest przekonującym dowodem zaufania, ekonomiczności i niezawodności maszyn pakujących produkcji niemieckiej. Z tego też powodu targi interpack stały się wiodącymi w świecie targami techniki opakowaniowej. Nie jest przypadkiem, że struktura gości targowych zgodna jest ze strukturą eksportu niemieckiego przemysłu budowy maszyn pakujących.


Świat opakowań spotyka się od 21-27 kwietnia 2005 w Düsseldorfie

W kwietniu w przyszłym roku znowu nadejdzie ten czas. Od 21 do 27 kwietnia interpack otwiera swoje bramy i wszystko, co w świecie opakowań coś znaczy, będzie pielgrzymować do Düsseldorfu, aby wziąć udział w największych targach opakowań na świecie. Messe Düsseldorf już teraz zapowiada nowe atrakcje. interpack 2005 będzie jeszcze większy i obejmie jeszcze więcej krajów, jak dotychczas. Napięcie jest usprawiedliwione. Aby w natłoku oferty nie stracić orientacji, polecamy wszystkim skorzystanie i internetu. Pod www.interpack.com znaleźć można wszystko, co potrzebne do przygotowania targowej wizyty.

Czytaj więcej: Analiza 233