Opakowania z przyszłością: Engel członkiem założycielem

Opakowania z przyszłością:…

Engel, austriacki producent maszyn i urządzeń do formowania wtryskowego, jest zaangażowany w działania na rzecz bardziej zrównoważonego rozwoju opakowań z tworzyw sztucznych. We współpracy z sześcioma innymi firmami z austriackiego przemysłu opakowań, Engel założył platformę "Verpackung mit Zukunft" (Opakowania z przyszłością).

Celem tej inicjatywy jest zwiększenie świadomości społecznej w zakresie racjonalnego wykorzystania opakowań. Firmy te biorą czynny udział w rozwoju globalnej gospodarki o obiegu zamkniętym dla opakowań z tworzyw sztucznych.

Reduce, Replace, Reuse, Recycle - to zadania, które muszą zostać zrealizowane, aby opakowanie miało jak najmniejszy wpływ na środowisko naturalne. Siedem przedsiębiorstw, które założyły platformę "Verpackung mit Zukunft" - Alpla, Greiner, Coca-Cola Österreich, Nestlé Österreich, Interseroh, Erema i Engel - już teraz wnosi istotny wkład w osiągnięcie tego celu za pomocą swoich technologii. Przedsiębiorstwa, które razem pokrywają dużą część łańcucha wartości w branży opakowań, łączą teraz swoje siły w ramach sieci.

- Gospodarka o obiegu zamkniętym jest wyzwaniem interdyscyplinarnym - wyjaśnia dr Stefan Engleder, prezes zarządu Grupy Engel. - Tylko razem możemy skutecznie sprostać temu wyzwaniu i szybko podjąć pierwsze kompleksowe kroki.

Tworzywa sztuczne dla zmniejszenia emisji CO2

W centrum uwagi znalazły się się opakowania z tworzyw sztucznych, w przypadku których istnieje szczególna potrzeba nadrobienia zaległości w zakresie racjonalnego ich wykorzystywania, utylizacji i recyklingu, które spowodowały, że opakowania z tworzyw sztucznych zaczęły tracić akceptację konsumentów.

Z drugiej jednak strony, w porównaniu z opakowaniami wykonanymi z innych materiałów, tworzywa sztuczne często mają znacznie lepszy ślad węglowy. - Bez tworzyw sztucznych nie uda nam się sprostać wielu wyzwaniom przyszłości - podkreśla Engleder. - To nie materiał jest problemem, ale sposób, w jaki się z nim postępuje. Dlatego w coraz większym stopniu wykorzystujemy nasze know-how i doświadczenie, aby zapewnić, że opakowania z tworzyw sztucznych mogą być produkowane, wykorzystywane, utylizowane i poddawane recyklingowi w sposób zrównoważony na całym świecie.

Droga do bardziej efektywnego wykorzystania materiałów z recyklingu

Jako producent wtryskarek z dużym doświadczeniem w zakresie rozwiązań systemowych, Engel jest zaangażowany na różnych poziomach, w tym w zakresie spójności procesów. Opracowane przez firmę Engel inteligentne systemy wspomagające, takie jak iQ weight control, umożliwiają stabilną i powtarzalną produkcję wysokiej jakości produktów z tworzyw sztucznych, pomimo wahań jakości surowców. Toruje to drogę do znacznie szerszego wykorzystania materiałów pochodzących z recyklingu. Ponadto Engel współpracuje z przetwórcami już na etapie opracowywania produktów i procesów w wielu projektach, aby stale zmniejszać ilość zużywanych materiałów i ułatwiać późniejszy recykling produktów.

Dzięki innowacjom technologicznym i wielu wspólnym projektom, siedmiu członków założycieli platformy "Verpackung mit Zukunft" ustanawia również nowe standardy w zakresie zrównoważonych opakowań na poziomie ponadregionalnym. W otwartym dialogu z politykami, organizacjami i opinią publiczną przyczyniają się oni w decydujący sposób do zróżnicowanego postrzegania opakowań z tworzyw sztucznych.

JL