Opteon XL40 uhonorowany na RAC Cooling Industry Awards

Opteon XL40 uhonorowany na…
The Chemours Company - firma z branży chemicznej o globalnym zasięgu i czołowej pozycji na rynkach technologii tytanowych, produktów fluorowych oraz rozwiązań dla przemysłu chemicznego, została nagrodzona na RAC Cooling Industry Awards 2017 za swój czynnik chłodniczy Opteon XL40. Nagroda za „Projekt Cold Chain” jest wyrazem uznania za wsparcie zapewnione firmie Dawsonrentals w przezbrojeniu instalacji chłodniczej na Opteon XL40 (R-454A), czyli nowy czynnik chłodniczy o niskim potencjale tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) opracowany przez Chemours. Projekt został nagrodzony za wpływ na postęp w rozwoju technologii chłodniczych w łańcuchu dostaw produktów, przy jednoczesnym ograniczeniu oddziaływania na środowisko.

Opteon XL40 to zamiennik czynników chłodniczych technologii R-404A i R-22 nieniszczący warstwy ozonowej i o niskim potencjale tworzenia efektu cieplarnianego, oparty na wodorofluoroolefinie HFO klasy palności A2L. Posiada potencjał tworzenia efektu cieplarnianego GWP=239 oraz doskonałą wydajność chłodzenia. Umożliwia to redukcję ekwiwalentu CO2 o 94% w porównaniu z R-404A przy jednoczesnym zapewnieniu doskonałych parametrów w instalacjach przystosowanych do pracy z R-404A.

Zaklasyfikowany jako umiarkowanie palny, Opteon XL40 umożliwia stosowanie większych napełnień niż w przypadku innych palnych czynników chłodniczych oraz może być bezpiecznie stosowany zgodnie obowiązującymi zasadami i normami.

Firma Dawsonrentals wprowadziła w Europie koncepcję mobilnych chłodni i obecnie oferuje wynajem ponad 2500 takich urządzeń, a także zamrażarek przemysłowych, schładzarek szokowych, co zapewnia Dawsongroup pozycję lidera rynku rozwiązań chłodniczych. We wrześniu 2017 roku, klient grupy - Park Cake Bakery, czołowy dostawca ciast i deserów oferowanych pod ekskluzywnymi markami własnymi w Wielkiej Brytanii - otworzył zbudowany na zamówienie magazyn do składowania towaru w kontrolowanej temperaturze. Nowy budynek jest pierwszym tego typu obiektem, w którym w układzie chłodniczym zastosowano czynnik Opteon XL40.

- Nasz nowy obiekt jest o wiele bardziej ekonomiczny i pod każdym względem bardziej przyjazny. Stosowanie czynnika Opteon XL40 o GWP wynoszącym 239 - w porównaniu z wartością 3922 w przypadku starego czynnika chłodniczego HFC R-404A - w istotnym stopniu zmniejsza również intensywność naszego oddziaływania na środowisko – powiedział George Walsh, menedżer łańcucha dostaw w Park Cake Bakery.

- Jesteśmy zaszczyceni, przyjmując nagrody od RAC, gdyż potwierdzają one czołową pozycję Chemours w rozwijaniu czynników chłodniczych o niskim GWP. Wierzymy, że gama Opteon stanowi oczywiste, długofalowe i zrównoważone rozwiązania dla przemysłu chłodniczego, ponieważ oferuje najlepsze właściwości dla naszych klientów i środowiska - dodał Diego Boeri, wiceprezes Chemours Fluorochemicals.

Gama czynników chłodniczych Opteon firmy Chemours stanowi przełom w rozwiązaniach o niskim GWP. Charakteryzuje się optymalną równowagą właściwości w zakresie wydajności, bezpieczeństwa, kosztów i ochrony środowiska. Produkty Opteon zostały opracowane tak, by spełniać zaostrzone normy stosowania czynników HFC, przy zachowaniu a nawet poprawie wydajności w porównaniu do dotychczasowych rozwiązań. Sięgające milionów dolarów inwestycje firmy Chemours we wprowadzanie tych produktów na rynek będą dalej kontynuowane, a firma zmierza w stronę zwiększania mocy produkcyjnych, po to by zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na rozwiązania o niskim GWP na całym świecie.

Chemours jest światowym liderem w dziedzinach technologii tytanowej, tworzyw fluoropolimerowych oraz środków chemicznych. Komponenty Chemours są wykorzystywane w produkcji tworzyw sztucznych i powłok, chłodnictwie i klimatyzacji, górnictwie i rafinacji ropy naftowej oraz wielu innych obszarach produkcji przemysłowej. Chemours zatrudnia około 8000 pracowników w 35 zakładach produkcyjnych, obsługujących ponad 5000 klientów z Ameryki Północnej, Ameryki Łacińskiej, krajów Azji i Pacyfiku oraz Europy. Spółka z siedzibą w Wilmington w stanie Delaware jest notowana na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (NYSE) pod symbolem CC.

JL
Źródło: Chemours

Czytaj więcej: Chemikalia 215 Nagrody 220