Orlen konsoliduje aktywa środowiskowe

Orlen konsoliduje aktywa środowiskowe
W dn. 26 czerwca Orlen Eko nabył od spółek Anwil i RemWil 100 proc. udziałów w spółce Chemeko. Transakcja jest elementem strategii koncernu w obszarze ochrony środowiska polegającej na konsolidacji aktywów środowiskowych wokół Orlen Eko.

Jak poinformował PKN Orlen, transakcja wpisuje się również w postanowienia strategii koncernu w zakresie optymalizacji struktury właścicielskiej Grupy Orlen. Konsolidacja pozwoli na usprawnienie procesu zarządzania segmentowego, wprowadzenie jednolitych standardów dla spółek grupy w obszarze ochrony środowiska poprzez pełną optymalizację procesów i świadczonych usług.

- Konsolidacja aktywów środowiskowych jest w pełni zgodna ze strategią PKN Orlen w tym obszarze i stanowi integralny element zwiększania efektywności zarówno Orlen Eko, jak i Anwil - stwierdził Piotr Chełmiński, członek zarządu PKN Orlen ds. Rozwoju i Energetyki oraz przewodniczący rady nadzorczej Anwilu. - Przejęcie Chemeko przez Orlen Eko jest ważnym krokiem do powstania silnego podmiotu dysponującego potencjałem pozwalającym na obsługę całej Grupy Orlen i konkurowania na rynku usług ochrony środowiska.

Spółla Orlen Eko rozpoczęła działalność 1 września 2004 r. Siedziba spółki mieści się w Płocku. Ponadto firma posiada osiem zespołów regionalnych, zlokalizowanych we wszystkich większych miastach na terenie Polski.

Działalność prowadzona przez Orlen Eko obejmuje gospodarowanie odpadami, z wykorzystaniem instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym także odpadów niebezpiecznych. Spółka świadczy również usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, prewencji przeciwpożarowej, serwisu sprzętu ratowniczego i podręcznego sprzętu gaśniczego, ochrony środowiska, w tym monitoringu środowiska gruntowo-wodnego oraz pomiarów emisji do powietrza atmosferycznego. Głównym klientem Orlen Eko jest PKN Orlen. Spółka świadczy również usługi na rzecz innych podmiotów z Grupy Orlen oraz firm zewnętrznych.

Spółka Chemeko powstała w 1994 r., w ramach procesu restrukturyzacji Zakładów Azotowych Włocławek SA. Siedziba spółki mieści się we Włocławku. Chemeko świadczy kompleksowe usługi z zakresu badania stanu i oddziaływania na środowisko. Dysponuje wyspecjalizowaną kadrą i potencjałem technicznym pozwalającym oznaczać szeroką gamę parametrów związanych z emisją substancji do środowiska naturalnego, jak i czynników na stanowiskach pracy. Ponadto spółka świadczy szerokie spektrum usług geodezyjnych.

Czytaj więcej: Ekologia 243 Przejęcia 183

brak
 

Największy koncern petrochemiczny w Polsce.

Polska
brak
 

Producent polichlorku winylu, nawozów azotowych, granulatów i płyt z PCW, Polanvil, Anwidur®, Anwipor®

Polska