Orlen podał wyniki finansowe za I kw. 2019

Orlen podał wyniki finansowe…

PKN Orlen zakończył I kwartał 2019 roku z wynikiem EBITDA wg LIFO na poziomie 2 mld zł, co oznacza wzrost o ponad 100 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Rezultat został osiągnięty pomimo trudniejszego otoczenia makroekonomicznego (r/r) związanego przede wszystkim ze spadkiem dyferencjału Brent/Ural. Koncern wypracował wynik EBITDA wg LIFO w segmencie dowstream, na poziomie blisko 1,4 mld zł i wynik w segmencie detalu na poziomie 676 mln zł. W detalu PKN Orlen odnotował również wzrost wolumenów sprzedaży o 3% (r/r) oraz wzrost udziałów na wszystkich rynkach.

W I kwartale 2019 roku odnotowano spadek modelowej marży downstream o (-) 1,4 USD/bbl (r/r). W tym czasie średni kurs PLN osłabił się względem EUR i USD. Dodatnia dynamika PKB odnotowana we wszystkich czterech krajach, w których Koncern prowadzi swoją główną działalność, przełożyła się na wzrost konsumpcji oleju napędowego na tych rynkach. Z kolei konsumpcja benzyny wzrosła w Polsce i Czechach przy jednoczesnym utrzymaniu się na stabilnym poziomie na Litwie i spadku w Niemczech.

Segment downstream koncernu w I kwartale 2019 roku wypracował wynik EBITDA wg LIFO na poziomie 1,4 mld zł. Rezultat został osiągnięty przy ujemnym wpływie makro, związanym głównie z niższym dyferencjałem Brent/Ural oraz pogorszeniem marż na lekkich destylatach, olefinach i poliolefinach. Wpływ tych czynników został w części skompensowany poprawą marż na średnich destylatach, ciężkich frakcjach rafineryjnych, PTA, nawozach i PCW oraz osłabieniem PLN względem walut obcych.

Segment detaliczny w I kwartale 2019 roku wypracował 676 mln zł EBITDA wg LIFO, co oznacza wzrost o 212 mln zł (r/r). Do dobrego wyniku przyczynił się wzrost wolumenów sprzedaży, łącznie o 3% (r/r), w tym: w Polsce o 2%, w Czechach o 5%, na Litwie o 6% i w Niemczech o 6%. W minionym kwartale koncern odnotował wzrost udziałów na wszystkich rynkach, w tym o 1,6 pp (r/r) w Czechach, w efekcie włączenia do sieci stacji paliw przejętych od OMV oraz o 0,5 pp (r/r) w Polsce. W kwietniu br. koncern uruchomił pierwszą stację paliw na rynku słowackim pod marką Benzina. Jeszcze w tym roku pojawi się na Słowacji 10 stacji, które standardem oferty i obsługi mają odpowiadać swojemu czeskiemu odpowiednikowi.

W I kwartale 2019 roku Orlen odnotował wzrost średniego wydobycia o 1,7 tys. boe/d, czyli o 10% (r/r). W tym okresie rezultat EBITDA wg LIFO segmentu wyniósł 94 mln zł i był o 26 mln zł wyższy w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W Polsce kontynuowano wiercenie otworu Czarna Dolna-1, zrealizowano również akwizycję danych sejsmicznych Rusocin i Bystrowice II. Zakończono prace przygotowawcze przed wierceniem otworu Bystrowice-OU2. Na aktywach kanadyjskich rozpoczęto wiercenie 4 odwiertów, a 5 odwiertów zostało poddanych szczelinowaniu. Do produkcji zostały włączone 3 odwierty na obszarze Kakwa oraz Ferrier.

W I kwartale koncern zredukował poziom zadłużenia netto o 0,5 mld PLN (kw/kw) głównie w efekcie dodatnich wpływów z działalności operacyjnej w wysokości 1,2 mld PLN, redukując jednocześnie poziom dźwigni finansowej do 13,9%, która znajduje się na bezpiecznym poziomie. Uwzględniając sytuację finansową koncernu oraz przyjęte plany rozwojowe zarząd spółki zarekomendował dywidendę w wysokości 3,5 zł na akcję.


Czytaj więcej:
Paliwa 55