Orlen zadowolony z wyników za zeszły rok

Orlen zadowolony z wyników za zeszły rok
Przychody PKN Orlen osiągnięte w 2014 roku wyniosły 106,8 mld zł i były o 10 proc. niższe niż w roku ubiegłym wskutek spadku cen ropy naftowej. Rekordowy jednak był wynik EBITDA LIFO (zysk operacyjny powiększony o amortyzację z wyłączeniem niegotówkowych efektów przeszacowania zapasów oraz odpisów aktualizujących majątek trwały), który wyniósł 5,2 mld zł.

Na wyniki koncernu w 2014 roku istotnie wpływał wzrost marży downstream, która na koniec czwartego kwartału wynosiła 12,6 dol./bbl i była wyższa o 3,6 dol./bbl (r/r) oraz osłabienie średniego kursu PLN względem USD i EUR. W ciągu minionych 12 miesięcy odnotowano również istotny spadek cen ropy naftowej – w czwartym kwartale średnia cena ropy Brent wynosiła 77 dol./bbl i była o 32 dol./bbl niższa niż rok wcześniej.

W segmencie petrochemicznym nastąpił wzrost sprzedaży o 3 proc. (r/r). Wyższa była sprzedaż olefin i poliolefin (o 33 proc. i 13 proc. r/r) na rynku czeskim w efekcie poprawy sytuacji rynkowej oraz braku ujemnego wpływu postoju instalacji w Litvinowie. Wzrosła także o 12 proc. sprzedaż olefin w Polsce w efekcie braku
postoju instalacji Polietylenu w zakładach BasellOrlen Polyolefins, który ograniczył
sprzedaż olefin w zeszłym roku. Wzrosła sprzedaż PTA o 15 proc. dzięki wyższej sprzedaży na rynek niemiecki wskutek zawarcia nowego kontraktu oraz na rynek polski w efekcie wzrostu popytu. Niższa o 4 proc. była natomiast sprzedaż nawozów, głównie w efekcie niższej sprzedaży spółki Spolana z Grupy Anwil na rynku czeskim, przy zbliżonych wolumenach sprzedaży nawozów na rynku polskim.

Koncern realizował projekty inwestycyjne we wszystkich obszarach działalności. W ramach rozwoju segmentu energetyki, podjęta została decyzja o budowie bloku gazowo-parowego w Płocku o mocy blisko 600 MWe, który zostanie oddany do eksploatacji pod koniec 2017 roku.

Orlen aktywnie angażował się w prace poszukiwawcze węglowodorów zarówno w Polsce, jak i zagranicą. Dzięki przejęciu kanadyjskiej firmy wydobywczej Birchill Exploration LP posiadane zasoby (2P) Grupy ORLEN powiększyły się do 49,5 mln baryłek ekwiwalentu ropy (boe).

W 2014 r. spółka kontynuowała zadania inwestycyjne w obszarze petrochemii – podjęta została decyzja o rozpoczęciu projektu Instalacji Metatezy, której uruchomienie w 2017 r. pozwoli na zwiększenie produkcji propylenu w Płocku do poziomu 550 tys. ton rocznie. Planowany jest także rozwój części downstream w Czechach, zarówno w części petrochemicznej jak i rafineryjnej w związku z finalizowanym przejęciem od włoskiego koncernu ENI akcji Česká Rafinérská.

- Ostatnie 12 miesięcy było sprawdzianem dla wielu graczy rynkowych, bowiem niezwykle dynamicznie zmieniające się otoczenie makroekonomiczne wymagało elastyczności, umiejętności czytania trendów, a jednocześnie dyscypliny i konsekwencji w działaniach w zakresie doskonałości operacyjnej - powiedział Jacek Krawiec, prezes zarządu PKN Orlen. - Nasze wyniki finansowe pokazują, że potrafimy być elastyczni i gotowi wykorzystywać pojawiające się szanse rynkowe. Chcemy utrzymać ten kurs pomimo niestabilnego otoczenia.

W grudniu 2014 roku koncern uruchomił realizację projektu budowy kogeneracyjnego bloku gazowo-parowego w Płocku o mocy 596 MWe podpisując umowę na wykonawstwo w formule "pod klucz" i umowę serwisową z konsorcjum firm: Siemens AG i Siemens Spółka z o.o. Inwestycja, której uruchomienie planowane jest na koniec 2017 roku, umożliwi znaczące podniesienie poziomu doskonałości operacyjnej segmentu downstream. Na tym etapie rozpoczęto działania związane z zakontraktowaniem prac modernizacyjnych po stronie infrastruktury Zakładu Produkcyjnego w Płocku.

Zgodnie z harmonogramem przebiegały prace przy realizacji bloku parowo-gazowego o mocy 463 MWe we Włocławku. Prowadzone były prace montażowe wszystkich układów pomocniczych oraz elektryki i automatyki, wykonano także przyłącze gazowe (GAZ -SYSTEM) oraz realizowano przyłącze energetyczne (PSE Operator). Rozpoczęły się próby funkcjonalne urządzeń, trwają również prace przygotowawcze do rozpoczęcia rozruchu instalacji.

PKN Orlen


Zgodnie ze zaktualizowaną strategią, w 2015 roku PKN Orlen będzie realizował najważniejsze zadania inwestycyjne, które mają na celu wsparcie rozwoju poszczególnych obszarów działalności. Kontynuowana będzie budowa Instalacji Metatezy, która pozwoli na wsparcie dynamiki sprzedaży segmentu downstream. Ten rok będzie też przełomowy dla segmentu energetyki Orlenu ze względu na finalizację kluczowej inwestycji koncernu w tym obszarze - uruchomienie bloku gazowo-parowego we Włocławku przewidziane pod koniec roku. Jednocześnie kontynuowane będą prace nad podobną inwestycją w Płocku.

W obszarze wydobycia na 2015 rok w Polsce planowane jest wykonanie jednego odwiertu w poszukiwaniu gazu konwencjonalnego oraz kolejnych czterech odwiertów, jednego szczelinowania oraz akwizycji danych sejsmicznych w ramach koncesji niekonwencjonalnych. Z kolei założenia dla rynku kanadyjskiego PKN Orlen w kolejnym roku przewidują zwiększenie średniego wydobycia do poziomu 8,9 tys. boe/d. Ich realizacja będzie adekwatna do dynamicznie zmieniających się warunków makroekonomicznych w zakresie cen ropy naftowej.

Czytaj więcej: Ropa 45 Wyniki finansowe 280

brak
 

Największy koncern petrochemiczny w Polsce.

Polska