Ożywienie gospodarcze także w branży tworzyw

Ożywienie gospodarcze także… Opublikowane w tym tygodniu dane GUS na temat dynamiki produkcji przemysłowej w lipcu br. ucieszyły analityków - w stosunku do lipca 2012 roku nastąpił wzrost produkcji sprzedanej o 6,3 proc., zaś w porównaniu z poprzednim miesiącem br. była ona wyższa o 1,5 proc. To zdecydowanie więcej, niż wyliczenia ekspertów z Ministerstwa Gospodarki, którzy szacowali lipcowy wzrost na 5 proc. Po uwzględnieniu czynników sezonowych wskaźnik wzrostu wyniósł 2,8 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego i 0,5 proc. w zestawieniu z danymi z czerwca br.

Wzrost produkcji sprzedanej nastąpił w 27 z 34 działów przemysłu. Po raz kolejny wysoki wzrost odnotowali producenci wyrobów z tworzyw sztucznych i gumy - produkcja sprzedana wzrosła w tym sektorze o 13,1 proc.

Czytaj więcej: