PCC Rokita wynagradza innowacyjność

PCC Rokita wynagradza innowacyjność
Zarząd PCC Rokita ogłosił wyniki piątej edycji konkursu Projekt Roku przeznaczonego dla pracowników Grupy. Celem konkursu jest wsparcie innowacyjności i rozwój nowych technologii w spółkach. Skierowany był do pracowników działów badawczo-rozwojowych GK PCC Rokita, GK PC EXOL oraz GK PCC Consumer Products Kosmet. Ocenie podlegały przede wszystkim takie elementy jak innowacyjność rozwiązań, efektywność finansowa oraz efekt środowiskowy i wpływ rozwiązań na bezpieczeństwo.

- W laboratoriach badawczych w Brzegu Dolnym powstają produkty, które bez wątpliwości można określić mianem innowacyjnych, a czasami wręcz przełomowych - powiedział Wiesław Klimkowski, prezes zarządu PCC Rokita. - Dzięki naszym dotychczasowym projektom powstały produkty, które wcześniej były niedostępne, a czasem nawet nieznane na naszym rynku. Dzięki temu możemy poprawiać nie tylko naszą konkurencyjność, ale także konkurencyjność naszych klientów.

Spółki z Grupy PCC w Brzegu Dolnym od lat inwestują w rozbudowę zaplecza badawczo-rozwojowego, co ma bezpośrednie przełożenie nie tylko na jakość wytwarzanych produktów, ale także na szersze portfolio produktowe. Dzięki temu spółki mają możliwość szybkiego reagowania na zmienne, specjalistyczne potrzeby klientów.

- W tym roku zwiększamy intensywność działań w zakresie rozwoju produktów specjalistycznych, co będzie od nas wymagać jeszcze większej koncentracji na obszarze R&D - mówi Rafał Zdon, wiceprezes zarządu PCC Rokita. - Naszą uwagę od dawna kierujemy w stronę wiedzy i wyspecjalizowanych technologii. Podejmujemy więc liczne inicjatywy zmierzające do doskonalenia kapitału ludzkiego obecnego w spółce, a także te zachęcające wyspecjalizowane kadry do dołączenia do naszego zespołu. Dalej będziemy także intensywnie współpracować z uczelniami wyższymi w zakresie realizacji badań, współpracy merytorycznej oraz staży studenckich.

Intensywnie realizowane działania w obszarze R&D nie tylko wspierają rozwój portfolio produktowego, ale także umożliwiają skuteczną ekspansję geograficzną na nowe, szybko rozwijające się rynki.

- Idealnym przykładem jest nawiązana ostatnio współpraca z IRPC Polyols Company Limited z Tajlandii - mówi Zdon. - Utworzona w wyniku współpracy spółka będzie rozwijać sprzedaż polioli i systemów poliuretanowych na terenie Azji Południowo-Wschodniej, Chin i Indii.


Ponad 500 produktów i formulacji chemicznych dla przemysłu. Plastyfikatory uniepalniające, antyutleniacze/stabilizatory
 

Ponad 500 produktów i formulacji chemicznych dla przemysłu. Plastyfikatory uniepalniające, antyutleniacze/stabilizatory, uniepalniacze, dyspergatory i wiele innych dodatków do tworzyw sztucznych

Polska, 56-120 Brzeg Dolny, Sienkiewicza 4