PIPC: propozycje instrumentów wsparcia przedsiębiorstw

PIPC: propozycje instrumentów…

W nawiązaniu do bieżącej sytuacji epidemiologicznej Polski i licznych zagrożeń, jakie rodzi ona dla tysięcy przedsiębiorców w całym kraju, Polska Izba Przemysłu Chemicznego przekazała pierwsze propozycje rozwiązań, które są niezbędne, by polski przemysł chemiczny poradził sobie w bardzo trudnej sytuacji, w której się znalazł i która może dodatkowo wpłynąć na jego przyszłe funkcjonowanie.

Przemysł chemiczny w Polsce, podobnie jak i inne sektory polskiej gospodarki, stanął w obliczu wielu wyzwań związanych ze skutkami wprowadzenia stanu epidemicznego w związku z zagrożeniem wywołanym przez koronawirusa COVID-19.

Jeszcze na przełomie roku 2019 i 2020 wielu krajowych przedsiębiorców branży chemicznej zastanawiało się, jak pogodzić "zielone" plany unijnej administracji przedstawione w programie Europejskiego Zielonego Ładu z realnymi możliwościami, a dziś - w dobie pandemii - kluczowym celem staje się możliwie największe zniwelowanie negatywnych skutków płynących z ograniczenia czy zatrzymania produkcji.

W polskim przemyśle chemicznym zatrudnionych jest obecnie ponad 320 tys. osób, a sam sektor wytwarza produkty o wartości ok. 265 mld PLN. Dane te świadczą o tym, że polska chemia jest jednym ze strategicznych obszarów funkcjonowania państwa. Ta ważna rola potwierdza się nie tylko przez pryzmat danych statystycznych, a potwierdza się także w praktyce. Największe przedsiębiorstwa branży chemicznej wspierają zarówno produktowo, jak i finansowo szereg działań mających zapewnić krajowej służbie zdrowia, obywatelom, innym przedsiębiorcom możliwie szeroki dostęp do środków ochrony. 

Czytaj też: Koronawirus wpływa na gospodarkę, ale firmy nie są bezbronne

Biorąc pod uwagę specyfikę funkcjonowania przemysłu chemicznego i jego znaczenie, obecnie rozpoczęły się prace na poziomie europejskim, aby uznać unijny sektor chemiczny jako część infrastruktury krytycznej wzorem decyzji Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego Stanów Zjednoczonych. Polska Izba Przemysłu Chemicznego stoi na stanowisku, że krajowy sektor chemiczny powinien zostać uznany za strategiczny. 

Skutki pandemii koronawirusa są widoczne już teraz, dlatego bardzo istotne jest, by kluczowe sektory przemysłu, we współpracy z administracją, wypracowały jak najlepsze rozwiązania. Największym wyzwaniem jest w tym momencie ochrona przed znaczącym spowolnieniem całej polskiej gospodarki, a tym bardziej recesją. Na skutki pandemii narażeni są szczególnie najmniejsi przedsiębiorcy, którym grozi bankructwo, zagrożone stają się przez to także miejsca pracy. Niewątpliwie obecnie najważniejsze jest stworzenie pakietu ratunkowego odpowiadającego na realne potrzeby krajowego przemysłu. 

W nawiązaniu do bieżącej sytuacji Polska Izba Przemysłu Chemicznego w imieniu polskiego przemysłu chemicznego przekazała pierwsze propozycje rozwiązań, które są niezbędne, by polski przemysł chemiczny poradził sobie w bardzo trudnej sytuacji, w której się znalazł i która może dodatkowo wpłynąć na jego przyszłe funkcjonowanie. 

Postulaty przedsiębiorstw stowarzyszonych w PIPC - propozycje instrumentów wsparcia przedsiębiorstw krótko- i długoterminowe zostały podzielone na kilka grup:

  • Daniny publiczne i mechanizmy finansowania,
  • Pomoc publiczna,
  • Relacje inwestorskie,
  • Sprawy pracownicze;
  • Transport i logistyka;
  • Bezpieczeństwo (BHP, prewencja, infrastruktura krytyczna);
  • Obszar prawno-organizacyjny.

Cała lista postulatów znajduje się w załączonym dokumencie

JL