PIR wesprze propylenową megainwestycję Grupy Azoty

PIR wesprze propylenową megainwestycję… Grupa Azoty Police rozpoczęła proces strukturyzowania finansowego inwestycji PDH wartej prawie 1,7 mld zł. Największą i najnowocześniejszą w Europie Zachodniej i Centralnej instalację do produkcji propylenu w technologii odwodornienia propanu chcą współfinansować Polskie Inwestycje Rozwojowe. Budowa innowacyjnego zakładu jest jednym z kluczowych elementów strategii Grupy Azoty na lata 2015-2020.

- Zapewnienie finansowania tego strategicznego dla całego polskiego sektora chemicznego przedsięwzięcia to dobry przykład realizacji celu, do którego został powołany program Inwestycje Polskie, czyli umożliwienia realizacji inwestycji, które przyczyniają się do szybszego rozwoju polskiej gospodarki - powiedział Włodzimierz Karpiński, Minister Skarbu Państwa. - Realizacja tak dużej inwestycji w formule project finance wymaga długoterminowego finansowania, o które na rynku - nie tylko polskim – jest zdecydowania trudniej niż w przypadku kredytów udzielanych na kilka lat. Tę lukę wypełnia właśnie Program Inwestycje Polskie. PIR to wiarygodny i stabilny partner dla podmiotów planujących wielomiliardowe inwestycje, który ułatwia im pozyskanie finansowania. Budowa najnowocześniejszej instalacji propylenu w tej części Europy, sprawi, że Polska umocni swoją pozycję jako ważnego producenta tego kluczowego półproduktu chemicznego.

Celem umowy o współpracę podpisanej 19 maja br. pomiędzy Grupą Azoty Police, Grupą Azoty ZAK oraz PIR jest określenie zasad, w oparciu o które Strony umowy wypracują szczegóły warunków finansowania budowy instalacji PDH. Na jej podstawie GA Police zobowiązuje się do przygotowania w okresie do 6 miesięcy struktury projektu oraz struktury jego finansowania, a także do przedstawienia pozostałym Stronom umowy propozycji uczestnictwa w finansowaniu inwestycji PDH w formie equity lub długu podporządkowanego. Grupa Azoty Police będzie Sponsorem Projektu, natomiast obok Inwestora Branżowego, tj. GA ZAK (jednego z głównych odbiorców produkowanego w Policach propylenu), Preferowanym Inwestorem Finansowym w spółce celowej (SPV) powołanej do realizacji inwestycji zostanie PIR. Zgodnie z podpisanym porozumieniem udział PIR w inwestycji nie spadnie poniżej 25 proc. Potencjalni inwestorzy zobowiązali się, iż w ciągu kolejnych 2 miesięcy podejmą ostateczną decyzję nt. finalnego modelu finansowania projektu z uwzględnieniem własnego udziału.

- Podpisanie umowy o współpracę w zakresie współfinansowania przez PIR instalacji PDH to kolejny ważny krok w kierunku rozpoczęcia budowy flagowego projektu Grupy Azoty – powiedział Krzysztof Jałosiński, prezes zarządu Grupy Azoty Police i wiceprezes zarządu Grupy Azoty. - W niespełna dwa miesiące od decyzji korporacyjnych inaugurujących proces inwestycyjny podpisaliśmy umowę na zakup technologii i pozyskaliśmy istotnego partnera finansowego, a w ciągu następnych kilkunastu tygodni powołamy spółkę celową do projektu Proces realizacji projektu przebiega bardzo sprawnie, dlatego już w I połowie 2016 roku rozpoczniemy budowę tej strategicznej dla rozwoju Grupy Azoty inwestycji – dodał Prezes Jałosiński.


- PIR aktywnie poszukuje najlepszych projektów inwestycyjnych, które mogą służyć modernizacji i wzrostowi konkurencyjności polskiej gospodarki – mówi Jerzy Góra, prezes zarządu Polskich Inwestycji Rozwojowych SA. - Oparta o najnowocześniejsze dostępne technologie instalacja do produkcji propylenu w Policach, to z jednej strony projekt innowacyjny w skali europejskiej, którego realizacja doskonale wpisuje się w powierzoną nam misję z drugiej bardzo perspektywiczny biznes, gwarantujący efektywne wykorzystanie majątku skarbu państwa w procesie rozwoju całego sektora chemicznego w Polsce.

Nowa instalacja ma docelowo produkować ok. 400 tys. ton propylenu rocznie, z czego ok. 150 tys. ton obierać będzie GA ZAK. Pozostały wolumen w głównej mierze trafi na eksport. W ramach inwestycji rozbudowany zostanie także terminal chemikaliów, dzięki któremu port w Policach będzie mógł przyjmować największe statki z transportami LPG. W efekcie powstanie ok. 200 nowych miejsc pracy. Realizacja inwestycji w sposób istotny przyczyni się do wzrostu innowacyjności całego polskiego przemysłu chemicznego. Jest też zgodna ze strategią reindustrializacji europejskiej gospodarki.

- Powodzenie projektu PDH ma dla zakładów w Kędzierzynie fundamentalne znaczenie - powiedział Adam Leszkiewicz, prezes zarządu Grupa Azoty ZAK. - Jego realizacja będzie istotnym krokiem w zakresie zabezpieczenia dostaw dla Spółki, podstawowego surowca, jakim jest propylen. Będziemy w pełni angażować się w każdy etap realizacji projektu, bo jest to dla nas typowy projekt upstreamowy i widzimy w nim szanse na obniżenie kosztów produkcji alkoholi oxo i plastyfikatorów.

Propylen jest jedną z dwóch podstawowych, obok etylenu substancji będących bazą do wytwarzania dalszych półproduktów chemicznych. Wykorzystywany jest między innymi do produkcji: rozpuszczalników, farb akrylowych, kwasu akrylowego oraz polipropylenu znajdującego zastosowanie w przemyśle włókienniczym, samochodowym a także w produkcji opakowań.


Czytaj więcej:

Reportaże

Forum