"POLICE" - Zatwierdzony Program Naprawczy

"POLICE" - Zatwierdzony Program…
Rada Nadzorcza Z.Ch. „POLICE” SA zatwierdziła Program Naprawczy, wyraziła zgodę na realizację wniosków inwestycyjnych oraz zapoznała się ze stanem przygotowań Spółki do wprowadzenia systemu REACH.

Zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki „Operacyjny Program Naprawczy na lata 2007-2009” przewiduje uaktywnienie istotnych dziedzin z punktu widzenia osiąganych wyników finansowych Zakładów Chemicznych „POLICE” SA.

Działania operacyjne, związane z bieżącym funkcjonowaniem firmy obejmują trzy zasadnicze obszary: zakupy i sprzedaż, koszty oraz inwestycje szybkozwrotne.

„POLICE” chcą osiągnąć poprawę sytuacji m.in. poprzez aktywizację handlu, która przewiduje zwiększenie sprzedaży rentownych produktów oraz zmianę kierunków sprzedaży, w tym poprzez intensyfikację sprzedaży krajowej. Działania podejmowane w obszarze zakupów i sprzedaży będą widoczne już w wyniku na sprzedaży 2007 roku, poprawiając go o 21 mln zł. W kolejnych latach efekty te wzrosną do 30 mln zł rocznie.

Redukcję kosztów zapewnią działania w zakresie opomiarowania i optymalizacji procesów produkcyjnych, prowadzące do obniżenia kosztów surowców, materiałów i energii. Optymalizacji będzie także podlegała struktura organizacyjna Spółki, a także systemy informatyczne. Istotnym elementem Programu Naprawczego są inwestycje szybkozwrotne, m.in.:
  • wykorzystanie gazu ziemnego w miejsce oleju opałowego,
  • przedsięwzięcia związane z obniżeniem kosztów produkcji w zakładzie Bieli Tytanowej,
  • zastosowanie ekspandera w procesie rozprężania gazu ziemnego
  • inwestycje szybkozwrotne w obszarze handlu, których wdrożenie zaowocuje obniżeniem kosztów produkcji i wpłynie na poprawę wyniku.


Czytaj więcej: Inwestycje 780