"POLICE" - Zatwierdzony Program Naprawczy


Przewiduje się, że łączne efekty działań naprawczych dadzą poprawę wyniku brutto na sprzedaży o 56,5 mln zł w 2009 roku.

Program nie obejmuje działań w zakresie: restrukturyzacji majątkowej, w tym procesu zbycia udziału w spółkach zależnych oraz zatrudnienia.

Podczas środowego posiedzenia Rada wyraziła także zgodę na realizację projektów inwestycyjnych. Najważniejszym z projektów które przedłożył Zarząd, do rozpatrzenia przez Radę jest inwestycja umożliwiająca zastąpienie oleju opałowego przez gaz ziemny na instalacjach nawozowych oraz instalacji fluorokrzemianu sodu w Zakładzie Fosforowym. Wartość tego projektu, będącego elementem Programu Naprawczego jako jedna z inwestycji szybkozwrotnych, wynosi 2,8 mln zł.

Zarząd Z. Ch. „POLICE” SA przedstawił także Radzie Nadzorczej informację na temat przygotowań Spółki do wprowadzenia systemu REACH, w tym projekt strategii postępowania Spółki we wdrażaniu Dyrektywy REACH oraz projekt rozwiązań organizacyjnych. Zdaniem Spółki najkorzystniejszym rozwiązaniem jest wykorzystanie członkostwa w międzynarodowych stowarzyszeniach (EFMA i TDMA) i przystąpienie do konsorcjów tworzonych przez członków tych stowarzyszeń. Umożliwi to wykorzystanie potencjału organizacyjnego, ekonomicznego i badawczego największych firm europejskich branży nawozowej i pigmentowej przy ponoszeniu kosztów przygotowania niezbędnej dokumentacji rejestracyjnej.

Czytaj więcej: Inwestycje 793