Pakowanie produktów delikatnych

Pakowanie produktów delikatnych…

Innowacyjna firma Ishida, znana z opracowywania szeroko stosowanych rozwiązań dla konkretnych produktów i zastosowań branżowych, wprowadziła kolejną pozycję dla Sektora Rozwiązań Branżowych tzw. "Sector Solutions". Jest to nowy model naważarki wielogłowicowej, zaprojektowany do obsługi  snaków, typu paluszki preclowe. Urządzenie Ishida pozwala na obsługę z zachowaniem dużych prędkości, na poziomie - do 120 opakowań na minutę -  bez strat na dokładności i jakości produktu.                                                                                                

Paluszki preclowe stanowią bardzo popularną przekąskę. Oferowane są w różnych odmianach: zwykłe, solone, obtaczane w ziarnach, czy też nadziewane. W wielu obszarach świata, rynek  tego typu snaków jest rynkiem wzrostowym. Charakterystyczna kruchość produktu stanowi jednak nie lada wyzwanie dla systemów automatycznego naważania i pakowania.   

Konstrukcja naważarki wielogłowicowej Ishida została zaprojektowana właśnie w celu minimalizowanie ryzyka kruszenia produktu. System zapewnia optymalny przepływ paluszków. Dla uzyskania efektywnego przepływu długich elementów do zasobników naważających, dobrano zredukowane kąty spadków, nisko-profilowy lej zasypowy, wypukły stół dyspersyjny oraz specjalnie wyprofilowane zakończenia rynien spływowych. Zastosowane w naważarce, elektrostatycznie polerowane powierzchnie kontaktowe, pozwalają z kolei na redukcję zjawiska pylenia powstającego podczas procesu naważania.

Ponadto, dla umożliwienia maksymalnej elastyczności obsługi różnych rozmiarów opakowań, od 35 g do 250 g, naważarka jest dostarczana wraz ze specjalnymi wkładkami zasobników, które odpowiadają za ułożenie i utrzymywanie paluszków w pozycji pionowej oraz ich  bezproblemowy przepływ.

Po  fazie odważenia wstępnego, każda porcja paluszków użytych w kombinacji jest przytrzymywana w specjalnym zasobniku pośrednim migawkowym (tj. "shutter hopper"), usytuowanym w drodze do rynny spustowej. Celem tego zabiegu jest zagwarantowanie prawidłowego ułożenia przed docelowym wprowadzeniem do torebki. Każda porcja o właściwej kombinacji wagowej - poprzez rynnę szybkiego spustu, również wyposażoną we wkład wyrównujący, pilnujący liniowego ułożenia produktu i jego transferu - trafia do następnej sekcji.  Przed dotarciem do opakowania, produkt przechodzi przez potrójny układ zasobników czasujących  o napędzie pneumatycznym typu" Iris", gdzie produkt jest stabilizowany w trakcie przepływu. W drugim etapie produkt przepływa przez układ oscylujący. Na koniec, układ tnący ucina końcówkę każdego błędnie ułożonego elementu (tj. paluszka). Ostatnie przycięte paluszki pozostają na górze porcji dla zagwarantowania zgodności z targetem wagowym dla opakowania finalnego.

Naważarki do paluszków Ishida sprawdzą się dla produktów pakowanych w woreczki odmiany poduszkowej, jak i odmian z dnem zamkniętym. System ten z powodzeniem można łączyć z innymi urządzeniami końcowymi, np. z układem dystrybuującym produkt na tacki produktowe. System Ishida jest dostępny jako układ naważarki autonomicznej lub może być dostarczany w postaci rozwiązania w pełni zintegrowanego z systemem automatycznego torebkowania BagMaker. Ponadto, Ishida jest w stanie opracować i zainstalować kompletną linię, która zajmie się produktem od momentu opuszczania pieca wypiekowego oferując specjalne niewibrujące przenośniki taśmowe, które dostarczają delikatną obsługę produktu i zapewniają prawidłową długość oraz ułożenie paluszków podawanych do naważarki.

System naważarki Ishida reprezentuje najbardziej zaawansowaną serię RV. Charakteryzuje się szeregiem cech, które umożliwiają pracę na najwyższym poziomie szybkości i precyzji: zaawansowane oprogramowanie, udoskonalone filtrowanie cyfrowe, udoskonalony układ kompensacji drgań od podłoża (anti-floor vibration system), szybsze prędkości przetwarzania, bardziej precyzyjna kontrola podajnika zasilającego oraz zwiększona kontrola wagi średniej  umożliwiają znaczny wzrost wydajności, co w rezultacie przekłada się na wzrost zysku z produktów pakowanych. Solidna i wytrzymała konstrukcja zapewnia długoterminową oraz niezawodną eksploatację, a łatwo dostępna konstrukcja, w tym wysuwana rama dla układu lejów czasujących typu Iris, zapewnia łatwy dostęp serwisowy. Proste jest także czyszczenie urządzenia, co również skutkuje zmaksymalizowaniem wydajności systemu.

Źródło: ishidaeurope.com