Parlament Europejski na temat oxy-bio

Parlament Europejski na temat… Ważna informacja dla rynku opakowaniowego wprost z Parlamentu Europejskiego. Chodzi o stanowisko Dr Caroline Jackson, członka PE.

Wypowiedź dr Caroline Jackson może być milowym krokiem w stronę ochrony środowiska, produkcji wysokojakościowych produktów opakowaniowych, a zarazem stanowić rozwiązanie satysfakcjonujące dla konsumenta. Prezentowana wypowiedź miała miejsce po debacie nad "Dyrektywą Opakowaniową" (Waste Framework Directive).

Dr Caroline Jackson: - Europejska legislacja w sprawie śmieci zmierzała do skupienia się na ich gromadzeniu, namawiania ludzi do redukcji generowania odpadów, a tam gdzie to możliwe do ponownego użycia surowców jak i odpowiedzialnego składowania tzn. z uwzględnieniem recyklingu, spalania z odzyskiem energii lub innych sposobów utylizacji.

Powinniśmy jednak zwrócić uwagę na fakt, iż nigdy nie uda się całkowicie zgromadzić wszystkich śmieci i pewna ich ilość i tak zostanie gdzieś w krajobrazie. Szczególnie mocno zjawisko to ma miejsce w przypadku "wędrujących" siatek sklepowych jak i tworzyw stosowanych w rolnictwie. Gdy nie są one prawidłowo zbierane, wówczas mogą się akumulować w środowisku, zanieczyszczając otoczenie - w tym oceany - na dekady, a może i setki lat.

Współcześnie dostępne technologie zezwalają na to, aby takie produkty jak siatki sklepowe, worki na śmieci bądź inne wyroby pakunkowe mogły ulec nieszkodliwej degradacji pod koniec swojej przydatności do użycia. Można wydzielić dwie kategorie takich produktów. Pierwsza z nich to tworzywa hydro-biodegradowalne wykonane całkowicie z materiałów biopochodnych, które ulegną biodegradacji w środowisku bioaktywnym, np. w kompostowniach.

Druga kategoria to natomiast tworzywa oksy-biodegradowalne, wykonane z pochodnych rafinacji ropy naftowej, które ulegną degradacji w środowisku poprzez utlenianie zainicjowane specjalnym dodatkiem, a następnie biodegradacji po tym jak ich masa cząsteczkowa zostanie zredukowana do poziomu, który uczyni je dostępnymi dla mikroorganizmów.

Potrzebujemy wspierać obydwie technologie i zapewnić aby Europejskie Standardy były należycie przygotowane dla obu z nich. Warto doprowadzić do tego, aby uwaga Parlamentu tak jak jest skierowana na ograniczającą zasoby rolne i zasoby wody na cały świecie produkcję biopaliw oraz biopochodnych tworzyw sztucznych była tak samo skupiona i uzyskała takie samo poparcie dla tworzyw oksy-bio.

Dr Caroline Jackson to przewodnicząca ubiegłej kadencji Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Była też sprawozdawcą założeń Dyrektywy Odpadowej.

Czytaj więcej:
Umowy 143

Reportaże

Forum