Pianki OCF - potęga rewolucji w technice budowlanej

Niezbędne dodatki

Oprócz dwóch podstawowych surowców tj. izocyjanianów i polioli do produkcji poliuretanów stosowane są również dodatki modyfikujące. Jednymi z najważniejszych modyfikatorów są uniepalniacze. Zapewnienie piankom poliuretanowym dodatkowego uniepalnienia jest niezbędne ze względu na potrzeby nowoczesnego budownictwa. Grupa PCC posiada w swojej ofercie serię produktów Roflam, będącymi powszechnie stosowanymi uniepalniaczami w branży tworzyw sztucznych, szczególnie w przetwórstwie poliuretanów. Roflamy zwiększają odporność pianek na ogień oraz zmniejszają szybkość rozprzestrzeniania się płomienia w przypadku zapalenia się materiału. Użycie Roflamów pozwala na znaczące obniżenie lepkości prepolimeru. Roflamy są również doskonałymi plastyfikatorami - zmniejszają kruchość utwardzonej pianki.

Kolejną grupą ważnych dodatków stanowią surfaktanty krzemoorganiczne. Środki powierzchniowo czynne stosowane do produkcji pianek OCF mogą pełnić różne funkcje, np. inicjowanie tworzenia komórek piany (nukleacja) a także stabilizacja powstałej już struktury. Stosuje się również specjalne dodatki mające za zadanie poprawę stabilności wymiarowej, zazwyczaj za pomocą odpowiedniego otwarcia ścian komórkowych w celu lepszego transportu gazów. Oprócz uniepalniaczy i środków powierzchniowo czynnych do produkcji pianek poliuretanowych często stosowane są także tzw. przedłużacze łańcucha (chain extender) - zazwyczaj odpowiednie glikole, wypełniacze ciekłe, przeciwutleniacze oraz barwniki.


pianki-ocf-1-1

Gazy - propelenty

W formulacji piany montażowych oprócz składników ciekłych A i B zawarty jest także gaz nośny w formie skroplonej. Głównym składnikiem gazowym jest dimetyloeter (DME), będący również w ofercie produktowej Grupy PCC. Oprócz tego stosowane są także gazy spieniające takie jak np. izobutan, butan, propan i czynnik R152a.

Dziś ciężko sobie wyobrazić budowę domu bez pianki montażowej. Jest podstawowy element każdego mocowania okna, futryny, parapetu, drewnianych schodów, rury w przepuście itd. Dlatego warto wybierać sprawdzone produkty od najlepszych producentów. Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą Grupy PCC dostępną na Portalu Produktowym - www.products.pcc.eu

Ponad 1300 produktów i formulacji chemicznych dla przemysłu. Plastyfikatory uniepalniające, antyutleniacze/stabilizatory, uniepalniacze, dyspergatory i wiele innych dodatków do tworzyw sztucznych oraz butelki plastikowe

Polska, 56-120 Brzeg Dolny, Sienkiewicza 4