Piąte urodziny laboratorium chemicznego w Centrum Nauki Kopernik

Piąte urodziny laboratorium… Październik był miesiącem wspólnego jubileuszu warszawskiego Centrum Nauki Kopernik i BASF Polska. Świętowano 5. urodziny laboratorium chemicznego, którego firma jest wyłącznym partnerem. Kiedy w 2010 roku Centrum Nauki Kopernik i BASF Polska podpisywały umowę o współpracy w zakresie działań edukacyjnych, celem miało być pobudzenie zainteresowania chemią najmłodszych grup wiekowych. Wiodąca firma chemiczna na świecie i największe centrum nauki w Polsce postanowiły popularyzować chemię najbardziej efektywną metodą - zapewniając zwiedzającym samodzielne doświadczanie tego, czym jest ona w praktyce.

Kiedy w 2011 roku startowały pierwsze zajęcia w nowo otwartym laboratorium, nikt nie mógł przypuszczać, że w ciągu pięciu lat zainteresuje ono chemią blisko 50 tys. osób.

Doświadczenie najlepszą metodą nauki

Tak duży poziom zainteresowania zajęciami to niewątpliwa zasługa ekspertów Centrum Nauki Kopernik oraz profesjonalnego sprzętu pozwalającego na samodzielne eksperymentowanie. Obok zlewek i probówek, w laboratorium można skorzystać m.in. z aparatury do miareczkowania, sond pomiarowych oraz testów do analiz jakościowych i ilościowych. Koncepcja zajęć kładzie nacisk na osobiste zaangażowanie uczestników. Jednorazowo doświadczenia może przeprowadzać w nim 16 osób pod opieką dwojga prowadzących. Chemiczne scenariusze tworzone są przez czuwającą na co dzień nad laboratorium Angelikę Gumkowską z Centrum Nauki Kopernik. Część z nich opiera się na scenariuszach opracowanych przez specjalistów z centrali firmy BASF w Ludwigshafen. BASF udostępnia do wykorzystania również produkty, dzięki którym uczestnicy zajęć mogą poznać zastosowania chemicznych odczynników i substancji.

Podczas jubileuszowego wydarzenia nad przebiegiem zajęć, obok animatorów z Kopernika, czuwał także Dział Chemii Kosmetycznej BASF Polska. W przygotowanie surowców do przeprowadzenia zajęć włączyła się przedstawicielka działu - Justyna Jandzio. Zgromadzeni na urodzinach goście mieli okazję m.in. własnoręcznie stworzyć krem.

- Ze względu na swą specyfikę branża chemiczna w przeważającej mierze dostarcza rozwiązań dla innych dziedzin gospodarki - mówi Tatiana Wróblewska, Dyrektor Działu Chemii Kosmetycznej w BASF Polska. - Warsztaty z wykorzystaniem składników kosmetycznych firmy BASF pozwalają na uświadomienie już na wczesnym etapie edukacji, jak ważne w złożonych procesach tworzenia produktu są surowce i technologie. W ich opracowywaniu i doskonaleniu potrzeba coraz to bardziej innowacyjnego podejścia. Współprowadząc laboratorium chemiczne z Centrum Nauki Kopernik, jesteśmy przekonani, że wśród małych chemików biorących dziś udział w eksperymentach znajdują się przyszli wynalazcy nowoczesnych rozwiązań dla przemysłu chemicznego. I właśnie tego życzylibyśmy sobie z okazji 5. rocznicy laboratorium!

Jako wiodąca firma chemiczna na świecie, poprzez udział w różnorodnych projektach edukacyjnych, BASF wdraża koncepcję odpowiedzialności społecznej. Długotrwałe partnerstwo z Centrum Nauki Kopernik stanowi wyraz realizowania przez firmę w praktyce przesłania "Tworzymy chemię dla zrównoważonego rozwoju". BASF wdraża tę zasadę m.in. poprzez wspieranie ważnych społecznie inicjatyw oraz współpracę z godnymi zaufania partnerami, którzy wnoszą do niej wiedzę merytoryczną i doświadczenie.

BASF


Chemia w perspektywach

Współpraca pomiędzy Centrum Nauki Kopernik a BASF Polska jest wzajemnie uzupełniającym się działaniem obu partnerów, umożliwiającym popularyzowanie nauki i możliwie najszersze zaadresowanie aktywności edukacyjnych. Pierwotnie została nawiązana na 5 lat. W 2015 roku partnerzy zdecydowali o przedłużeniu umowy do roku 2021. Obie strony postanowiły wówczas kontynuować wspólnie popularyzowanie chemii w ramach działań edukacyjnych.

Partnerzy realizują to zadanie między innymi poprzez organizację cyklicznych przedsięwzięć i imprez edukacyjnych popularyzujących chemię i pokazujących, że nauka nie musi być nudna. Wśród wspólnych inicjatyw BASF Polska i CNK warto wymienić chociażby organizowane w ostatnich pięciu latach Dni Chemii czy Chemiczne Walentynki. Podczas tej kilkuletniej współpracy, wśród Pracowników firmy BASF Polska powstała również grupa wolontariuszy zawsze chętnych, by odkrywać tajniki chemii (wśród nich m.in. Robert Wasylkowski, Aleksandra Ćwil-Kaczmarek, Justyna Jandzio, Joanna Rękawek, Katarzyna Lech, Emilia Siwiec, Agata Kruszec). Do prowadzenia eksperymentów zapraszani byli także partnerzy z organizacji zewnętrznych m.in. z Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, Plastics Europe czy Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

- Współpraca w ramach laboratorium chemicznego to nie tylko udostępnianie młodym ludziom narzędzi do rozwijania ich umiejętności - podsumowuje perspektywy dalszej współpracy Tatiana Wróblewska. - To także ogromny obszar pozwalający na wspólne popularyzowanie ważnych społecznie tematów związanych z naszą codzienną działalnością i kreowanie właściwych postaw już na wczesnym poziomie edukacji.

BASF


Czytaj więcej:
Nauka 90

brak
 

Chemikalia, środki uszlachetniające, tworzywa sztuczne, poliuretany

Polska

Reportaże

Forum