Pierwsza partia BDO z surowców odnawialnych

Pierwsza partia BDO z surowców odnawialnych
Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, koncern BASF wyprodukował pilotażową partię 1,4-butanodiolu (BDO) z surowców odnawialnych. Zostanie ona teraz przekazana klientom do testów i na użytek komercyjny.

Surowcem podstawowym w procesie produkcyjnym opierającym się na opatentowanej technologii fermentacyjnej firmy Genomatica z Kalifornii jest dekstroza. Jakość BDO otrzymywanego z surowców naturalnych nie odbiega od jakości substancji otrzymywanej w sposób tradycyjny. BASF zapowiada, iż zamierza rozszerzyć swoją ofertę w zakresie związków pochodnych BDO na bazie surowców odnawialnych - dotyczy do m.in. politetrahydrofuranu (PolyTHF).

1,4-butanodiol oraz związki pochodne używane są m.in. do produkcji tworzyw sztucznych, rozpuszczalników, chemikaliów dla elektroniki, włókien elastycznych dla przemysłu opakowaniowego, motoryzacyjnego, tekstylnego i branży sportowo-rekreacyjnej. Materiałami wyjściowymi w konwencjonalnym procesie produkcji BDO są: gaz ziemny, butan, butadien i propylen.

Obecnie BASF produkuje BDO oraz ich ekwiwalenty Ludwigshafen (Niemcy), Geismar (Luizjana), Chiba (Japonia), Kuantan (Malezja) oraz Caojing (Chiny). W lipcu tego roku firma BASF ogłosiła, że w ciągu najbliższych dwóch lat zwiększy swoje zdolności produkcyjne na świecie do 650 tys. ton BDO i 350tys. ton PolyTHF.

Czytaj więcej: Chemikalia 188

brak
 

Chemikalia, środki uszlachetniające, tworzywa sztuczne, poliuretany

Polska