Pierwsze półrocze trudne dla Synthosu

Ponadto, utrzymywał się słaby popyt na rynkach opon na wymianę w Europie i w państwach rozwijających się (w tym BRIC). W całym pierwszym półroczu 2013 roku sprzedaż opon na wymianę w Europie spadła o 6 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem i osiągnęła wielkość 91,2 mln sztuk (spadek z 96,7 mln sztuk). W krajach Europy Północnej popyt pozostawał na stabilnym poziomie, ale uległ istotnemu zmniejszeniu w krajach Europy Południowej zmagających się z recesją gospodarczą.

Wciąż trudna pozostawała sytuacja w branży budowlanej, spotęgowana dodatkowo niekorzystnymi warunkami pogodowymi, niesprzyjającymi rozpoczynaniu prac budowlanych w pierwszych czterech miesiącach roku. W omawianym okresie budownictwo pozostawało sektorem gospodarki, który najbardziej odczuwał skutki kryzysu gospodarczego w Europie, co przełożyło się na wyniki segmentu dyspersji oraz styrenowych tworzyw izolacyjnych (głównie EPS).

Niskie ceny butadienu oraz kauczuków syntetycznych niekorzystnie wpłynęły na uzyskiwane marże na kauczukach syntetycznych. Tymczasem pozostające pod wpływem wysokich cen surowców wysokie ceny pozostałych gatunków tworzyw styrenowych, tj. polistyrenu GPPS oraz HIPS, sprzyjały uzyskiwaniu wyższych marż. Innym czynnikiem pozytywnie wpływającym na wyniki Grupy w I półroczu 2013 r. był też rekordowy w jej historii wolumen sprzedaży produkowanych kauczuków syntetycznych, będący wynikiem dywersyfikacji rynków sprzedaży w kierunku azjatyckim oraz rosnącego wykorzystania zdolności produkcyjnych kauczuków Nd BR.

Do najważniejszych dokonań w pierwszym półroczu 2013 roku spółka zaliczyła wzrost produkcji kauczuku polibutadienowego (Nd BR), realizację działań inwestycyjnych związanych z SSBR, realizację drugiego etapu budowy Centrum Badawczo-Rozwojowego Nowych Technologii (gdzie opracowywane są m.in. nowe technologie wytwarzania butadienu, np. z glukozy) oraz wznowienie produkcji kauczuków nitrylowych (NBR) po trzyletniej przerwie, spowodowanej głównie alokacją mocy produkcyjnych na tańsze w produkcji, bardziej masowe kauczuki z grupy ESBR 15xx.