Pionierska technologia: recyklat poużytkowy PCW wolny od metali ciężkich

Pionierska technologia: recyklat…

Przemysł polimerowy wprowadza kolejne innowacje, aby sprostać wyzwaniom związanym z zamknięciem obiegu PCW w gospodarce o obiegu zamkniętym. W ramach międzynarodowego projektu francuska firma chemiczna Kem One, szwajcarski dystrybutor tworzyw sztucznych Meraxis i niemiecki specjalista w dziedzinie polimerów REHAU pracują nad ekstrakcją metali ciężkich, takich jak ołów, z recyklatu PCW. Projekt znajduje się we wczesnej fazie badań, a jego wyniki mogą uczynić surowiec jeszcze bardziej zrównoważonym. Co więcej, pozyskane metale ciężkie mogłyby zostać przywrócone do cyklu łańcucha dostaw.

Przemysł jest zaangażowany w ciągłe doskonalenie swoich surowców i produktów, aby osiągnąć cele gospodarki o obiegu zamkniętym i stworzyć pętlę do ponownego włączenia materiałów po zakończeniu ich cyklu życia. Mobilizacja kluczowych graczy w łańcuchu wartości i połączenie ich kompetencji umożliwi osiągnięcie sukcesu: Kem One jako ekspertowi w produkcji i przetwarzaniu PCW, w tym w zakresie recyklingu, REHAU Window Solutions jako specjaliście od polimerów z silnym naciskiem na trwałość oraz Meraxis, części Grupy REHAU, jako wiodącemu dystrybutorowi produktów i rozwiązań opartych na polimerach i polimerach.

Wstępne testy w Kem One, Saint-Fons-France, są obiecujące. Specjaliści ds. inżynierii chemicznej i procesowej wszystkich trzech firm rozszerzyli testy do pełnej fazy pilotażowej. Etap ten umożliwia lepszą optymalizację procesu i przygotowuje do przyszłego przejścia na skalę przemysłową technologii do 2030 roku.

Zespoły wszystkich trzech firm regularnie współpracują nad technologią ekstrakcji metali ciężkich z PCW, która łączy różne metody recyklingu. Innowacyjne podejście do recyklingu chemicznego jest uzupełnieniem techniki recyklingu mechanicznego, co prowadzi do lepszych wyników. Recykling mechaniczny polega na przykład na rozdrabnianiu ram okiennych z PCW. Recykling chemiczny polega na ekstrakcji metali ciężkich, takich jak ołów (Pb) z PCW. Pozyskany ołów jest następnie ponownie wprowadzany do oddzielnych, już istniejących strumieni recyklingu określonych materiałów. Bezołowiowy PCW z recyklingu może być przetwarzany na nowe profile okienne.

Ołów jest bardzo istotnym tematem, znajdującym również odzwierciedlenie w ogólnounijnym prawodawstwie. Świadomość społeczna i wysiłki na rzecz zmniejszenia narażenia na ołów mają kluczowe znaczenie dla zrównoważonej przyszłości. To sprawia, że te dwa etapy recyklingu są jeszcze ważniejsze. Rozwój od wczesnej fazy do rozwiązania przemysłowego na dużą skalę wymaga dużego wysiłku i inwestycji, dlatego też projekt jest również zależny od finansowania publicznego.

Projekt ten pokazuje, że kluczowi uczestnicy branży PCW współpracują ze sobą, aby uczynić swoje materiały i produkty jeszcze bardziej zrównoważonymi. Kem One, REHAU Window Solutions i Me-raxis są liderami innowacji. Wszystkie mają wspólną wizję zrównoważonego rozwoju w swoich działaniach i koncentrują się na mniej energochłonnych procesach, wykorzystaniu zielonej energii, a także zrównoważonych zakupach i logistyce.


Richard Baudouin (Meraxis), Alexandre Thillou (KemOne), Karine Paillot (KemOne), Peter Voth (REHAU), Mickael Laurent (KemOne), Martin Sonntag (REHAU).
Richard Baudouin (Meraxis), Alexandre Thillou (KemOne), Karine Paillot (KemOne), Peter Voth (REHAU), Mickael Laurent (KemOne), Martin Sonntag (REHAU).Czytaj więcej:
Recykling 1047