Plany Sumitomo na stulecie istnienia firmy

Plany Sumitomo na stulecie istnienia firmy
Nowa strategia Sumitomo Chemical obejmuje trzyletni okres do końca 2015 roku, w którym firma będzie obchodzić stulecie istnienia. Celem Sumitomo jest wzmocnienie pozycji poprzez wprowadzenie zmian i innowacji w obszarze struktury biznesowej, rozwój spółki oraz kultury korporacyjnej oraz wdrożenie nowych priorytetów zarządzania.

Na uwagę w nowej strategii zasługują kwestie ekonomiczne - firma zapowiada cięcia w wysokości 80 mld jenów (850 mln dol.) od 2012 roku oraz zwiększenie efektywności aktywów poprzez redukcję cyklu konwersji gotówki o 25% od 2010 roku. Program zakłada rygorystyczny dobór inwestycji oraz ograniczenie przepływów gotówki w okresie 2013-2015. Pasywa tworzące koszty mają być zredukowane do poziomu poniżej 900 mld jenów (9,5 mld dol.) do końca 2015 roku.

Konieczna będzie restrukturyzacja firmy poprzez rezygnację z obszarów działalności przynoszących straty. W zamian Sumitomo zapowiada skupienie się na przeżywających szybki rozwój obszarach gospodarki związanych ze środowiskiem, energią oraz technologiami informatycznymi. Zmianie ulegnie struktura zarządzania w kierunku rozwiązań globalnych w celu optymalizacji każdej gałęzi działalności: R&D, produkcji, marketingu, sprzedaży i logistyki. Wzmocnieniu mają ulec systemy zgodności w ramach Sumitomo Chemical Group oraz spółek zależnych w kraju i za granicą.

Założonym celem finansowym firmy jest uzyskanie w 2015 roku sprzedaży na poziomie 2,4 bln jenów (25 mld dol.), zysku operacyjnego w wysokości 150 mld jenów (1,6 mld dol.) oraz zysku netto 90 mld jenów (950 mln dol.).