Plast - Box chce osiągnąć w strefie jeszcze lepsze wyniki


Jeśli chodzi o strukturę sprzedaży produktów i usług Grupy Plast-Box S.A., to w minionym roku uległa ona niewielkim zmianom i przesunięciom pomiędzy podstawowymi grupami opakowań plastikowych.

Udział wiader w sprzedaży wyniósł 87,9 proc. i był wyższy o 1,2 proc. w porównaniu z 2005 r. Wiader sprzedano 44 992 sztuk, natomiast skrzynek 6 031. W 2005 r. te wartości osiągnęły odpowiednio poziom 38 332 oraz 5 891 sztuk.

Największym kontrahentem spółki, z którym obroty handlowe przekroczyły 10 proc. przychodów z tytułu sprzedaży wyrobów i usług, była francuska firma Petit sarl. Obroty handlowe z tytułu sprzedaży wyniosły 11,9 proc.

Innym ważnym kontrahentem był Bekuplast PL z siedzibą w Słupsku. Jest to spółka handlowa, przedstawiciel niemieckiej firmy z branży opakowań plastikowych Bekuplast GmbH KSV z siedzibą w Ringe. Firma jest głównym odbiorcą produkowanych przez Plast Box skrzyń plastikowych. Jej udział w
przychodach Plast – Box wyniósł w ub. roku 10,3 proc.

W zakresie struktury sprzedaży w 2006 r. Plast – Box zanotował wzrost eksportu o 5,2 proc. w porównaniu z 2005 r. W tej chwili sprzedaż zagranicę wynosi 46,4 proc. Eksport jest kierowany przede wszystkim do Francji, na Ukrainę, do Niemiec, Litwy, Estonii, Mołdawii.

Największą dynamiką wzrostu odznaczał się rynek ukraiński. Nastąpił na nim wzrost udziału o 4,6 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Również znaczącą dynamikę odnotowano na sprzedaży do Francji (wzrost udziału o 3,9 proc.), Niemiec (wzrost o 3,2 proc.) i Estonii (wzrost o 2,1 proc.).

Natomiast najbardziej dotkliwy spadek nastąpił w ramach sprzedaży do Rosji, o 6,0 proc. Największy rynek zagraniczny dla spółki Plast – Box, to Francja. Osiągane jest na nim 26 proc. udziału w sprzedaży zagranicznej.

Warto jeszcze przyjrzeć się zaopatrzeniowcom Plast – Boxu.

Najchętniej korzysta on z dostaw krajowych (35 proc.) oraz pochodzących z Węgier (29,9 proc.), Belgii (13,9 proc.) i Holandii (7,7 proc).

Podstawowymi zaopatrzeniowcami Plast-Boxu w niezbędne surowce są węgierski Tiszai Vegyi Kombinat Rt, a także Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. w Płocku i belgijski Total Petrochemicals.