Plast-Box: dobre wyniki mimo trudnego otoczenia

Plast-Box: dobre wyniki mimo…

Grupa Plast-Box, producent opakowań z tworzyw sztucznych, po 3 miesiącach 2020 roku notuje zwiększone przychody ze sprzedaży osiągając poziom 54,7 mln zł  (+ 2,8% r/r) oraz 8,3 mln zł zysku EBITDA (+ 33,3% r/r). Pierwszy kwartał roku przyniósł Grupie Kapitałowej 1,6 mln zł zysku netto przy jednoczesnym wzroście stopy EBITDA do 15,2%.

Pomimo trudnych warunków rynkowych, od stycznia do marca br., Grupa osiągnęła wzrost kluczowych wyników finansowych i operacyjnych w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Słabszy wynik netto rok do roku to efekt wysokich kosztów finansowych z tytułu ujemnych różnic kursowych, będących rezultatem wahań kursu walut.

Spółka matka w Grupie Plast-Box zakończyła I kwartał solidnymi wynikami finansowymi. Przychody Plast-Box S.A. wyniosły w tym okresie 38,5 mln zł. Przy takim poziomie przychodów słupska spółka podniosła r/r wartość EBITDA do 5,6 mln zł oraz zysk netto do 1,9 mln zł.

- Przy obecnym spowolnieniu gospodarczym spowodowanym pandemią, wypracowaliśmy bardzo przyzwoite wyniki finansowe. Zwiększyliśmy wolumen sprzedaży i w następstwie tego przychody. Dzięki konsekwentnie realizowanej strategii dywersyfikacji biznesu oraz skutecznemu zarządzaniu portfelem produktowym w Grupie utrzymaliśmy w I kwartale przyjęty kierunek rozwoju i osiągnęliśmy wyniki na zadawalającym poziomie – mówi Grzegorz Pawlak, prezes zarządu Plast-Box S.A. 

W I kwartale 2020 roku Grupa utrzymała sprzedaż na wysokim poziomie realizując na krajowym rynku 24,9 mln zł obrotu i 29,8 mln na rynkach zagranicznych. Rynek polski jest istotny, jednak większość przychodów Grupy pochodzi z zagranicy, przede wszystkim z rynku ukraińskiego, francuskiego,  brytyjskiego i austriackiego. Udział eksportu w przychodach Grupy w I kwartale roku wyniósł 54,5%.

- Aby utrzymać się na wysokiej pozycji rynkowej, konieczne jest ciągłe inwestowanie, poszerzanie portfolio i dywersyfikacja geograficzna. Wiadomo, że gospodarka ma swoje cykle i zawsze po okresach wzrostów przychodzą spadki. Dywersyfikacja geograficzna to skuteczna strategia budowania stabilności biznesu Plast-Box – podkreśla G. Pawlak. -  Po okresie stabilizowania się gospodarek państw Unii Europejskiej, spodziewamy się nowych możliwości biznesowych i jeszcze większego niż dotychczas zapotrzebowania na opakowania plastikowe  – podsumowuje.

grzegorz-pawlak-prezes-zarzadu-plast-boxCzytaj więcej:
Finanse 137
Wiadra 61