Plast-Box: niższe przychody, znaczny wzrost zysku netto

Plast-Box: niższe przychody…
W I półroczu br. spółka Plast-Box wypracowała 73,2 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży wobec 74,4 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Jednocześnie producent opakowań blisko czterokrotnie zwiększył zysk netto – z 0,8 mln zł w pierwszym półroczu ubiegłego roku, do 3,5 mln zł w roku bieżącym. Wartość EBITDA po 6 miesiącach br. wyniosła 11,2 mln zł. Spółka odnotowała w tym okresie marżę brutto na sprzedaży w wysokości 25,8 proc., i marżę EBITDA na poziomie 15,3 proc.

- Plast-Box udowadnia, że mimo wysokich cen surowców i ryzyka wynikającego z uzyskiwania części przychodów z fabryki na Ukrainie, potrafi skutecznie i racjonalnie prowadzić swój biznes, osiągając rok do roku znaczący wzrost zysku netto - powiedział Krzysztof Pióro, prezes zarządu Plast-Box SA. - Obca jest nam filozofia sprzedawania za wszelką cenę, nie walczymy o maksymalizację przychodów, jeśli miałyby z tego powodu spadać zyski. Produkujemy i sprzedajemy po to, aby uzyskiwać dobre marże i podnosić rentowność całej grupy kapitałowej. Jesteśmy spółką dywidendową, która poprawia wyniki i działa w skali całej Europy, na ogromnym, bardzo perspektywicznym rynku twardych opakowań z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z oczekiwaniami Zarządu Plast-Box, konsekwentne działania operacyjne i handlowe oraz stabilizacja kursu hrywny wobec euro pozytywnie przełożyły się na wyniki finansowe spółki zależnej Plast-Box Ukraina. Po I półroczu br. spółka ta osiągnęła 1,2 mln złotych zysku netto, wobec straty generowanej w roku ubiegłym. Jednocześnie wypracowała marżę EBITDA na poziomie 4,9 mln złotych, przy stopie EBITDA wynoszącej 27,5 proc.

Grupa Plast-Box systematycznie zwiększa eksport do krajów UE. Udział eksportu do UE w skonsolidowanych przychodach po sześciu miesiącach wyniósł 34,9 proc. W pierwszym półroczu br. grupa zwiększyła sprzedaż eksportową do krajów Unii Europejskiej o 19,2 proc., do 25,6 mln zł.