Plast-Box wyemituje nowe akcje

Firma Plast – Box planuje emisję akcji serii F z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy - poinformowała spółka w projektach uchwał na walne zgromadzenie, które odbędzie się 21 września. Proponowany dzień prawa poboru to 4 października 2007 r.

Na początku sierpnia przedstawiciele spółki informowali, że rozważają emisję o wartości ok. 40 mln zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na przeniesienie zakładu produkcyjnego ze Słupska do specjalnej strefy ekonomicznej i budowę nowego zakładu na Ukrainie. Jeśli akcjonariusze nie przystaną na emisję, spółka zrealizuje plany nieco później, po pozyskaniu pieniędzy ze sprzedaży posiadanych nieruchomości nadmorskich i w Słupsku.

Spółka chce przenieść zakład ze Słupska do specjalnej strefy ekonomicznej, ponieważ dotychczasowa lokalizacja nie umożliwia wprowadzania nowych technologii. W czerwcu złożony został list intencyjny do Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w sprawie inwestycji w Słupskiej SSE. Planowana jest budowa hali o powierzchni 10 tys. m kw. Koszt tej inwestycji szacowany jest na 25 mln zł (wraz z przeniesieniem).

Plast – Box będzie też zwiększał moce produkcyjne na Ukrainie. Zbuduje tam nowy zakład na trzech hektarach działki, którą planuje kupić. Hala będzie miała powierzchnię 3 tys. m kw. Koszt przeniesienia urządzeń z dotychczasowego zakładu ukraińskiego i budowy nowej hali szacowany jest na ok. 12 mln zł. Firma planuje dokupienie do fabryki ukraińskiej dodatkowych maszyn za ok. 3,6 mln zł.

Pozyskanie pieniędzy z emisji umożliwiłoby szybkie przeprowadzenie planowanych inwestycji. Jeśli akcjonariusze nie przystaną na tę propozycję, prace odsuną się nieco w czasie.

Ocenia się, że gdyby firma wypuściła na rynek nowe akcje, pieniądze pozyskane ze sprzedaży w późniejszym terminie można by rozdysponować wedle uznania akcjonariuszy. - Nie będziemy mieć już wtedy wiele do powiedzenia, bo nie będziemy posiadać kontrolnego pakietu akcji. Akcjonariusze zdecydowaliby czy przeznaczyć te pieniądze na dywidendę, czy umorzenie akcji – mówi Waldemar Pawlak, prezes firmy.

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box S.A. specjalizuje się w projektowaniu, konstruowaniu i wytwarzaniu opakowań z tworzyw sztucznych. Po dwóch kwartałach tego roku, według wstępnych danych, firma miała blisko 800 tys. zł zysku netto. W 2006 r. zanotowała 10 tys. zł straty netto, 512 tys. zł zysku operacyjnego i 53,7 mln zł przychodów.

Czytaj więcej: Giełda 132