Plast-Box zwiększył sprzedaż do krajów bałtyckich

Plast-Box zwiększył sprzedaż do krajów bałtyckich
Słupska spółka Plast-Box rozwija swoją obecność w regionie krajów bałtyckich. Sprzedaż na Litwę, Łotwę i do Estonii wzrosła w 2013 r. o 40 proc. w porównaniu do roku poprzedniego. Dane za pierwsze półrocze br. pozwalają spodziewać się dalszych wzrostów.

Największym odbiorcą słupskiego producenta spośród krajów bałtyckich jest Łotwa. To właśnie od niej blisko 20 lat temu rozpoczęła się eksportowa działalność Plast-Boxu w tym regionie. Później spółka weszła także na rynki litewski i estoński. Jednak choć grupa na przestrzeni lat umacniała się we wszystkich trzech krajach, to nadal Łotwa jest wśród nich najdynamiczniej rosnącym rynkiem zbytu. W 2013 r. dostawy Plast-Boxu do łotewskich klientów zwiększyły się o 93 proc.

- Każdy z rynków w krajach bałtyckich jest nieco inny, co wpływa na sposób prowadzenia działalności i zróżnicowanie kanałów dystrybucji - mówi Andrzej Sadowski, członek zarządu Plast-Box SA. - Rynek litewski zdominowany jest przez dystrybutorów, na Łotwie rozwija się zarówno dystrybucja, jak i sprzedaż bezpośrednia. Z kolei w Estonii dominuje ten ostatni model wymiany handlowej. Jednocześnie odbiorcy ze wszystkich krajów bałtyckich postrzegają nasze opakowania jako wysokiej jakości produkty wytwarzane według wyśrubowanych zachodnich norm, co w efekcie przekłada się na chęć rozwijania współpracy z nami.

Ubiegłoroczny wzrost sprzedaży do krajów bałtyckich to zasługa zarówno poszerzenia wymiany handlowej z dotychczasowymi klientami, jak i pozyskania nowych odbiorców. Na Łotwie i Litwie klientami Plast-Boxu są firmy spożywcze oraz podmioty z branży chemicznej. Wśród estońskich partnerów producenta ze Słupska dominują przedsiębiorstwa z sektora spożywczego, głównie zajmujące się przetwórstwem rybnym.

Łącznie z Litwą, Łotwą i Estonią Plast-Box eksportuje plastikowe opakowania do niemal 30 krajów europejskich. Sprzedaż zagraniczna w 2013 r. wygenerowała blisko 70 proc. obrotów grupy.