Plastech.pl patronem warsztatów opakowaniowych

Plastech.pl patronem warsztatów…
Serwis Plastech.pl objął patronat medialny nad lutową imprezą, dotyczącą zaznajomienia się z najnowszymi przepisami, regulującymi obowiązki sprawozdawcze w zakresie gospodarowania odpadami i opakowaniami.

Praktyczne warsztaty z zakresu obowiązków sprawozdawczych w zakresie gospodarowania odpadami i opakowaniami organizuje firma Dendros, zajmująca się przygotowywaniem konferencji i szkoleń.

- Przedsiębiorcy, wprowadzający na polski rynek produkty w opakowaniach, którzy nie podpisali umów z organizacja odzysku mają obowiązek złożenia do końca marca tego roku rocznych sprawozdań za 2007 r. Aby im to ułatwić i pozwolić uniknąć kar organizujemy praktyczne warsztaty, dotyczące tego w jaki sposób prowadzić sprawozdawczość - mówi Beata Drzewiecka, dyrektor ds. konferencji i szkoleń w firmie Dendros.

Warszaty, o których mowa mają być pomocne m.in. w prawidłowym prowadzeniu ewidencji związanej z odpadami opakowaniowymi przekazywanymi do odzysku i recyklingu. W zajęciach będzie uczestniczył pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, który zapozna uczestników z aktualnym stanem prawnym oraz planowane zmiany.

- Druga część naszego spotkania będzie poświęcona praktycznym radom i przykładom, pokazującym jak wypełniać wzory sprawozdań takich jak m.in. OS-OP1, OS-OP2 , OPAK1, OPAK2, OPAK3, roczne zestawienia. Zostaną tez przedstawione, omówione i skorygowane najczęściej popełniane błędy. Co więcej uczestnicy warsztatów będą nam mogli przesłać na specjalnym formularzu zgłoszenia nurtujący ich problem. Chcemy by było to pytanie, na które uzyskają odpowiedź podczas warsztatów - dodaje Beata Drzewiecka.

Grupa osób, które mogą wziąć udział w szkoleniu jest szeroka. Zajęcia są bowiem adresowane do producentów opakowań oraz produktów w opakowaniach np. produktów spożywczych oraz sprzętu elektronicznego. Ponadto w spotkaniu powinni wziąć udział producenci, wprowadzający w opakowaniach do Polski takie produkty jak: ogniwa, baterie, akumulatory, oleje techniczne, lampy wyładowcze (np. świetlówki) oraz opony.

Szkolenie jest tez skierowane do przedsiębiorców zagospodarowujących odpady, sprzedawców i użytkowników produktów w opakowaniach, jednostek handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 500 mkw. lub kilku jednostek handlu detalicznego o łącznej powierzchni handlowej powyżej 5000 mkw. oraz wszystkich firm zajmujących się zbieraniem surowców wtórnych.

Szkolenie odbędzie się w Poznaniu 26 lutego. Koszt uczestnictwa to 350 zł.


brak
 

Profesjonalne usługi szkoleniowe z zakresu ochrony środowiska (przeprowadzanie i organizowanie konferencji, szkoleń, seminariów itp.)

Polska