Plastech.pl przedstawia symulatory wtrysku tworzyw sztucznych


Moldex3D
Moldex3D autorstwa tajwańskiej firmy CoreTech System, to program do cyfrowej analizy procesu wtrysku tworzyw sztucznych zarówno termoplastycznych jak i termoutwardzalnych. Pozwala na obliczenia i symulację wszelkich procesów zachodzących podczas wypełniania gniazda formy wtryskowej. Oprócz takich parametrów jak czas cyklu, temperatura, ciśnienie, możliwe jest także wyznaczenie odkształceń i skurczu wypraski oraz analiza chłodzenia.

Program również ma strukturę modułową. Jego poszczególne moduły służą do analizy rozmaitych aspektów wypełniania gniazda formy. Większość modułów występuje w dwóch wariantach: Shell oraz Solid, które powstały z myślą o obliczeniach elementów cienkościennych lub grubościennych.

Duża dokładność obliczeń osiągana jest m.in. dzięki zastosowaniu Metody Objętości Skończonych (FVM). Umożliwia ona wierną symulację procesów w trzech wymiarach, a więc w warunkach odpowiadających rzeczywistości.

moldex3d


Oprócz tworzenia własnej siatki, Moldex3D pozwala również na import siatki MES z innych, popularnych systemów obliczeniowych np. Ansys, Femap, Nastran. Kolejność czynności wykonywanych przez użytkownika jest podobna dla wszystkich rodzajów obliczeń. Pracę rozpoczyna się od utworzenia nowego projektu, do którego następnie importowana jest geometria z dowolnego systemu CAD.

System funkcjonuje w ten sposób, że dzięki wykorzystaniu dokładnych metod obliczeń pozwala przewidzieć i zapobiec ewentualnym problemów już w fazie projektowania. Dostosowanie warunków procesu wypełniania gniazda formy, zoptymalizowanie rozmieszczenia elementów układów formy oraz zmiana geometrii samego gniazda pozwalają uzyskać maksymalną technologiczność wypraski. Program ułatwia prowadzenie symulacji na modelach przeniesionych z dowolnego sytemu CAD, na podstawie których generowana jest siatka.

Środowisko Moldex3D można tez wykorzystać do stworzenia geometrii formy lub wypraski. Podczas definiowania materiału wypraski użytkownik może skorzystać z wbudowanej w system biblioteki zawierającej ponad 5,5 tys. tworzyw produkowanych przez kilkudziesięciu największych wytwórców lub zdefiniować właściwości materiału indywidualnie.

Baza tego programu zawiera również dane blisko tysiąca wtryskarek. Pozwala to dopasować warunki procesu do urządzenia, na którym będzie on przeprowadzany. Wyniki otrzymanych analiz przedstawiane są w postaci skali barw na modelu 3D, lub też w formie animacji, rysunków, przekrojów oraz wykresów.

System cechuje przejrzysty i szczegółowy sposób wyświetlania wyników symulacji. To zapewnia z kolei dokładną ocenę oraz precyzyjne umiejscowienie defektów. Wielość możliwych od przeprowadzenia analiz gwarantuje dokładną symulację wszystkich aspektów przebiegu procesu wtryskiwania.

Jedną z zalet systemu jest też niezwykle czytelny interfejs. Prezentuje on okno wyboru wtryskarki na jakiej ma być wykonywany dany element. Dzięki sposobnościom wyboru maszyny, użytkownik już na tym etapie analizy może sprawdzić, czy dana wtryskarka jest w stanie wykonać części przy zadanych parametrach procesu. Po wczytaniu geometrii, zdefiniowaniu materiału, określeniu parametrów procesu i wygenerowaniu siatki następują konkretne obliczenia.

O tym jak dokładnie działa system Moldex3D będzie się można przekonać już podczas zbliżających się targów Plastpol, które odbędą się w Kielcach.