Plastech.pl przedstawia symulatory wtrysku tworzyw sztucznych


Moldflow Plastics Advisers
Moldflow Plastics Advisers jest pakietem przeznaczonym do komputerowej symulacji przebiegu procesu wtrysku tworzyw sztucznych. Składa się z dwóch odrębnych programów: Part Adviser - skierowanego do projektanta wyrobu oraz Mold Adviser przeznaczonego dla projektantów narzędzi, czyli formy wtryskowej.

Dzięki niemu można analizować przepływ tworzywa sztucznego do gniazda, optymalizować położenie i wielkość punktu wtrysku oraz czuwać nad konfiguracją, wymiarami i przekrojem poprzecznym systemu rozdzielczego.

Warto wspomnieć, że to właśnie Moldflow Mold Adviser zawiera największy na świecie bank danych materiałowych z danymi do analizy CAE formowania wtryskowego. Jest to bliso 8 tys. surowców.

Opcjonalne moduły dodatkowe rozszerzają funkcje analizy poza fazę napełniania gniazda i umożliwiają symulację dodatkowych faz procesu wtryskiwania w celu oceny tego jak zachowuje się wypraska oraz układ chłodzenia.

moldflow


Wśród zalet Moldflow Mold Adviser znajdujemy m.in. możliwość projektowania i analizowania dowolnych rodzajów systemów kanałów grzewczych i chłodzących. System zapewnia też automatyczne równoważenie rozdzielacza i utrzymanie równomiernego napełniania formy w narzędziach wielogniazdowych i grupowych. Dzięki niemu użytkownik jest w stanie określić najlepsze położenie i optymalne punkty wtrysku.

Program jest też wyposażony w wyprzedzające ustalanie czasu cyklu, siły zamykania i objętości wtrysku, ułatwia ocenę wykonalności rozplanowania narzędzia i wybór najodpowiedniejszego materiału. Diagnozuje i eliminuje błędów w postaci zapadnięcia i pułapek powietrznych. Pozwala na wykorzystanie charakterystycznych dla projektu zaleceń odnośnie poprawienia konstrukcji narzędzia.

Zaletą jest też rozpatrzenie wyrównania tworzywa celem uzyskania maksymalnej stabilności części zwłaszcza w okolicy linii łączenia oraz wykonanie szczegółowego rachunku kosztów dla wypraski.