Plastech.pl publikuje informator o ultradźwiękowym zgrzewaniu tworzyw

Plastech.pl publikuje informator o ultradźwiękowym zgrzewaniu tworzyw
Serwis Plastech.pl prezentuje specjalny poradnik omawiający zagadnienie ultradźwiękowego zgrzewania tworzyw sztucznych. Materiał publikowany na naszych stronach przygotował Andrzej Waseńczuk z firmy SonicArts. Wspólnie z nim mamy nadzieję, że podane informacje będą dla państwa przydatne i ułatwią podjęcie decyzji o stosowaniu technologii ultradźwiękowych w prowadzonej lub planowanej przez was produkcji.

Technologie ultradźwiękowe obejmują zgrzewanie ciągłe i punktowe, osadzanie i zakleszczanie, spęczanie, formowanie, uszczelnianie oraz cięcie (wycinanie). Wszystkie te zagadnienia omówiono w informatorze. Publikacja liczy sobie 19 stron. W formie elektronicznej jest dostępna na stronach naszego serwisu. Dzięki temu może się z nią zapoznać każdy zainteresowany.

Czytając informator poznajemy m.in. przykłady łączenia różnokolorowych elementów przy produkcji trójkąta ostrzegawczego (przód wyrobu) i osadzania śruby mocującej (tył wyrobu) oraz łączenia dwóch połówek filtra paliwa i przygrzewanie uszka do kubeczka reklamowego. Jak wiadomo najlepsze wyniki zgrzewania uzyskuje się, gdy łączone materiały są polimerami amorficznymi o dużym podobieństwie. W innych przypadkach proces ten chociaż możliwy, to jest jednak o wiele trudniejszy. W informatorze dokonano zestawienia kompatybilności kilkudziesięciu najpopularniejszych tworzyw oraz przedstawiono ich podatność na różne rodzaje obróbki ultradźwiękowej.

Omówiono też wpływ dodatków do tworzyw na jakość połączeń ultradźwiękowych. Dla przykładu wypełniacze zwiększają zdolność do przewodzenia energii ultradźwiękowej, co jest szczególnie dobre dla tworzyw semi-krystalicznych. Zawartość wypełniaczy na poziomie 10-20 proc. jest pozytywna, ale już powyżej 30 proc. destruktywna. Wiąże się to z tym, że ultradźwiękom poddaje się tylko tworzywo, a nie wypełniacze. W dużej ilości mogą pogarszać wytrzymałoś spoiny i jej jednorodność.

Z publikacji dowiadujemy się ponadto szczegółów odnośnie wpływu higroskopijności, dodatków przeciwpalnych, smarów, plastyfikatorów oraz przemiału.

Autor informatora stara się również krok po kroku omówić poszczególne etapy zgrzewania ultradźwiękowego. Prezentuje łączenie w bliskim polu oraz łączenie w dalekim polu. Na specjalnych rysunkach pokazuje dobre pozycjonowanie i podparcie detali, a także możliwie duży obszar kontaktu z narzędziem. Wyjaśnia też rodzaje połączeń ze ścinaniem, które jest odmianą połączenia z karbem (progiem energetycznym).Rolę karbu przejmuje krawędź górnego detalu.

Walorem publikacji są też specjalne poglądowe rysunki, na których można dostrzec m.in. poprawnie oraz wadliwie zaprojektowane powierzchnie styku narzędzia i detalu.

Sporo miejsca poświęcono w omawianej pracy trzem sposobom zgrzewania folii. Czynność tę można wykonywać w sposób ciągły, krokowy oraz poprzeczny.

Ostatnia cześć pracy to scharakteryzowanie wycinania ultradźwiękowego, które jest niezwykle popularne w przemyśle samochodowym w zakresie wycinania otworów w elementach tapicerki wyściełającej wnętrze samochodów lub obić drzwi.

Autor skupia się m.in. na nitowaniu i formowaniu. Te dwie czynności są możliwe dzięki uplastycznieniu tworzywa sztucznego poprzez dostarczenie energii ultradźwiękowej. Najbardziej typowe przykłady nitowania i zalecenia dla nich pokazano na rysunkach. Pracę kończy wyjaśnienie ultradźwiękowego pakowania, zamykania i uszczelniania.

Cały informator znajduje się na stronie: Ultradźwiękowe zgrzewanie tworzyw sztucznych

Ultradźwiękowe zgrzewanie tworzyw sztucznych
SonicArts
autor: Andrzej Waseńczuk