Plastech - zawiadomienie o zmianie formy prawnej

Plastech - zawiadomienie o…

Szanowni Państwo,


uprzejmie informuję, że zmienia się forma prawna wydawcy wortalu Plastech.pl oraz czasopisma Plast Echo.


Z dniem 16 marca 2022 roku w Rejestrze Przedsiębiorców KRS wpisano spółkę:

do której wniosłem aport w postaci prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa pod nazwą PLASTECH Paweł Wiśniewski (NIP8791748778). Tym samym z dniem 16 marca 2022 roku ww. spółka przejęła cały majątek mojej działalności gospodarczej i będzie kontynuować działalność mojej firmy. Wskazane przedsiębiorstwo obejmuje także z mocy prawa (art. 551 kodeksu cywilnego) m.in. wierzytelności i prawa z umów handlowych. Wszelkie usługi realizowane przez wortal Plastech.pl oraz czasopismo Plast Echo od dnia 16 marca 2022 roku będzie wykonywała spółka PLASTECH Paweł Wiśniewski S.K.A.

W związku z powyższym, proszę o odnotowanie opisanej wyżej zmiany w Państwa rejestrach i ewidencjach oraz wystawianie wszelkich dokumentów księgowych (faktur), a także kierowanie wszelkiej korespondencji z uwzględnieniem nowych danych spółki.

Jednocześnie informuję, że ww. zmiany danych firmy zostały wprowadzone do Regulaminu serwisu.

Z wyrazami szacunku


Paweł Wiśniewski


Czytaj więcej: