Plastics Europe realizuje kolejny etap transformacji

Plastics Europe realizuje…

Plastics Europe, ogólnoeuropejskie stowarzyszenie producentów tworzyw sztucznych, prezentuje dziś nowe logo i stronę internetową, które w centrum uwagi stawiają zrównoważony rozwój. Odzwierciedla to fundamentalne zmiany zachodzące zarówno w przemyśle, jak i w Plastics Europe.

Tworzywa sztuczne są kluczowym elementem innowacji i pomagają nam radzić sobie z kryzysem klimatycznym, m.in. dzięki redukcji emisji gazów cieplarnianych. Jednocześnie wszelkie odpady tworzyw w środowisku są nieakceptowalne. Dlatego zwiększamy nasze wysiłki na rzecz zmniejszenia ilości odpadów, promowania ponownego użycia i zwiększenia selektywnej zbiórki oraz recyklingu odpadów tworzyw sztucznych, a także przyspieszenia przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym.

- Jako branża musimy się rozwijać i dostosowywać wytwarzając tworzywa sztuczne w niskoemisyjnej gospodarce obiegu zamkniętego i zwiększając ich zrównoważone wykorzystanie, a także uznając i rozwiązując problem odpadów tworzyw sztucznych i dostrzegając ich wartość jako zasobu, który realizuje cele tej nowej wizji gospodarki. - powiedziała w krótkim filmie prezentującym nową identyfikację wizualną stowarzyszenia Virginia Janssens, dyrektor zarządzająca Plastics Europe.

Komunikowane zmiany wpisują się w podejmowane ostatnio działania naszego przemysłu, m.in. niedawny apel Plastics Europe o ustalenie celu w zakresie obowiązkowej zawartości recyklatu w wyrobach opakowań z tworzyw na poziomie 30% do 2030 r. czy ogłoszenie ponad 7 mld euro planowanych inwestycji europejskich producentów tworzyw sztucznych w recykling chemiczny do 2030 r. – w ten sposób chcemy wyznaczać tempo transformacji zachodzącej w naszej branży.

- Zobowiązaniem naszej branży jest nieustanne koncentrowanie się na tym, aby tworzywa sztuczne nadal przynosiły korzyści cenione przez społeczeństwo, przy jednoczesnym minimalizowaniu ich wpływu na środowisko. Obejmuje to wsparcie realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu i ambicji dotyczących neutralności klimatycznej, a także paryskiego porozumienia klimatycznego – naszego wspólnego planu przyspieszenia transformacji w kierunku bardziej zrównoważonej Europy. Jesteśmy zdeterminowani we wdrażaniu długotrwałych, pozytywnych zmian - dodaje Virginia Janssens .

- Naszą ambicję i strategiczny cel wyrażamy w sformułowaniu: “Plastics Europe. Enabling a sustainable future.” – powiedział Markus Steilemann, prezes Plastics Europe. - Jesteśmy w trakcie niesamowitej podróży, którą rozpoczęliśmy, aby odpowiedzieć na zmiany, jakie zachodzą w przemyśle tworzyw sztucznych i jego otoczeniu biznesowym. Zapraszam decydentów i wszystkich naszych interesariuszy, by dołączyli do nas we wspólnym realizowaniu celu, jakim jest zapewnienie zrównoważonej przyszłości tworzyw sztucznych w obiegu zamkniętym.

Nowa tożsamość wizualna stowarzyszenia jeszcze lepiej odzwierciedla cele Plastics Europe.

- Poprzez nasz nowy wizerunek chcemy podkreślić otwartość, współpracę, zaufanie i innowacje. Logo symbolizuje różne podmioty skupione wokół wspólnego celu, jakim jest budowanie zrównoważonej przyszłości - dodała Virginia Janssens.