PlasticsEurope Polska przepytał uczestników Plastpolu

- Niewystarczająca świadomość ankietowanych odnośnie pozytywnego wpływu, jakie mają tworzywa sztuczne na otaczające nas środowisko pokazuje, iż potrzebne jest przekazywanie tej wiedzy już najmłodszym pokoleniom, np. w trakcie zajęć w szkole czy przy okazji pikników naukowych - mówi dr Grzegorz Rytko, dyrektor Fundacji PlasticsEurope Polska. – W naszej Fundacji staramy się zmieniać obiegowe, często negatywne opinie o tworzywach, m.in. poprzez propagowanie materiałów informacyjnych. Angażujemy się również w projekty edukacyjne dla szkół.

Zdaniem szefa PlasticsEurope Polska wszyscy powinni wykształcić w sobie odpowiednie nawyki, sprzyjające efektywnemu recyklingowi i odpowiedniej gospodarce surowcami wtórnymi. Pamiętać przy tym należy o zasadzie 4R - Reduce (ograniczenie) Reuse (ponowne użycie) Recycle (recykling) Recovery (odzysk), która odzwierciedla postawę ekologiczną i może przynieść korzyści ekonomiczne dla budżetu domowego. - Ponadto mało osób wie, że tworzywa są jedynym materiałem, który można nie tylko poddać recyklingowi ale także odzyskać zmagazynowaną w nim energię, wykorzystując odpady z tworzyw jako składniki paliw alternatywnych. Właśnie dlatego tworzywa sztuczne nie powinny trafiać na wysypiska - dodaje Grzegorz Rytko.

Badanie przeprowadzone zostało równolegle z konferencją „Przemysł tworzyw sztucznych w Polsce - kierunki działań w ramach strategii zrównoważonego rozwoju” zorganizowaną przez producentów tworzyw sztucznych zrzeszonych w Fundacji PlasticsEurope Polska.

W trakcie konferencji prelegenci przedstawili sytuację przemysłu tworzyw sztucznych w Polsce, a także omówili rolę tworzyw w oszczędzaniu energii i ochronie klimatu oraz najlepsze metody gospodarki odpadami z tworzyw. Roczne zużycie tworzyw sztucznych w Polsce we wszystkich zastosowaniach wynosi ponad 60 kg na 1 mieszkańca. Mimo spowolnienia gospodarczego Polska wciąż znajduje się wśród krajów o szybkim wzroście zapotrzebowania na tworzywa sztuczne, a krajowa produkcja nie zaspokaja popytu. Ciągle także importuje się wyroby z tworzyw sztucznych, stąd bilans handlu zagranicznego dla branży był ujemny i wg szacunkowych danych za 2008 r. wyniósł blisko 3 mld euro. Tworzywa sztuczne wnoszą wysoką jakość w cyklu życiowym wyrobu, a po jego zakończeniu zużyte wyroby mogą być efektywnie wykorzystane pod warunkiem wykształcenia odpowiednich zachowań i postaw użytkowników.

Czytaj więcej: Branża polimerów 299