Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny w PIPCh

Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny w PIPCh
16 września do grona firm stowarzyszonych w Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego dołączył Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny (PPPT).

PPPT jest obszarem inwestycyjnym zarządzanym przez Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny SA. Obejmuje powierzchnię ponad 200 ha z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, na której współistnieją trzy powiązane ze sobą komponenty: park przemysłowy, park technologiczny i park naukowo-badawczy.

Płocki park jest wspólnym przedsięwzięciem władz samorządowych Płocka i PKN Orlen SA, powołanym do tworzenia atrakcyjnych warunków dla rozwoju przedsiębiorstw.

Profil wyjściowy PPPT definiowany jest przez podstawową działalność PKN Orlen, Basell Orlen Polyolefins i PCC Rokita, a także istniejący lokalny potencjał produkcyjno-przemysłowy i naukowo-badawczy w zakresie gospodarki związanej z chemią i dziedzinami powiązanymi, ochroną środowiska, gospodarką odpadami i recyklingiem, logistyką, usługami finansowymi i badawczo-rozwojowymi czy informatyką i telekomunikacją.

Czytaj więcej: Branża chemiczna 428